Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A CONTENT ANALYSIS OF EDUCATIONAL ROBOTICS RESEARCH IN THE LAST FIVE YEARS

Xth International Eurasian Educational Research Congress’, Ankara, Turkey, 08 June 2023

AN EXPERIENCE-BASED VIEW ON AUGMENTED REALITY OF GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELLING TEACHER CANDIDATES

15th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Çanakkale, Turkey, 7 - 09 September 2022

A CONTENT ANALYSIS OF TECHNOLOGY ENHANCED LEARNING IN MATHEMATICS EDUCATION STUDIES BETWEEN 2017 AND 2022

15th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Çanakkale, Turkey, 7 - 09 September 2022

A Content Analysis of Flipped Learning Studies Published in 2017

Eleventh International Congress of Educational Research, Krakow, Poland, 17 - 19 September 2018, pp.0-1

A Content Analysis of Augmented Reality Studies Published in 2017

12th International Computer & Instructional Technologies Symposium, İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2018, pp.0-1

Mobil artırılmış gerçeklik uygulamalarının incelenmesi

International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology, Muğla, Turkey, 19 - 22 May 2016, pp.0-1

Mobil artırılmış gerçeklik uygulamalarının öğrencilerin akademik başarı ve motivasyonuna etkisi

10th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016, pp.0-1

Sanal öğrenme ortamları ile ilgili Türkiye’de yapılan çalışmaların incelenmesi

8th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Edirne, Turkey, 18 - 20 September 2014, pp.0-1

Öğretmen adaylarının medya okuryazarlık becerilerine ilişkin bir ihtiyaç analizi çalışması

8th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Edirne, Turkey, 18 - 20 September 2014, pp.258-263

Eğitimde artırılmış gerçeklik uygulamaları: Google Glass örneği

2nd International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, Afyonkarahisar, Turkey, 20 - 22 May 2014, pp.78-85

Üniversite öğrencilerinin medya okuryazarlık düzeyleri

International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology, Konya, Turkey, 16 - 18 May 2014, pp.0-1

Books & Book Chapters

İNSAN VE TOPLUMUN DİJİTALLEŞMESİ: EĞİTİM

in: DİJİTAL İNSAN VE DİJİTAL TOPLUM Geçmiş, Bugün ve Gelecek Perspektifi, EKE ERDAL,TUNA UYSAL MERYEM, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.61-89, 2022

Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi

in: Dijital Teknoloji Aracılı Düşünme Öğretimi, Mukaddes ERDEM,Fırat SARSAR, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.79-107, 2020

Eğitimde sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları

in: Eğitim teknolojileri okumaları 2015, Buket Akkoyunlu,Aytekin İşman,Hatice Ferhan Odabaşı, Editor, Ayrıntı Yayınları, Ankara, pp.131-148, 2015

Metrics

Publication

20

Citation (Scopus)

56

H-Index (Scopus)

1
UN Sustainable Development Goals