Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Understanding The Use Of Cartoons In Education For Prospective Teachers

The 16th International Symposium on Computer and Instructional Technologies, Eskişehir, Turkey, 26 October 2023

Eğitim Programı ve Öğretim Alanında Fenomenoloji Yaklaşımı ve Post-truth Kavramı

INTERNATIONAL EDUCATION CONGRESS 2023, Ankara, Turkey, 20 - 23 September 2023, pp.215-216

A CONTENT ANALYSIS OF EDUCATIONAL ROBOTICS RESEARCH IN THE LAST FIVE YEARS

Xth International Eurasian Educational Research Congress’, Ankara, Turkey, 08 June 2023

AN EXPERIENCE-BASED VIEW ON AUGMENTED REALITY OF GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELLING TEACHER CANDIDATES

15th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Çanakkale, Turkey, 7 - 09 September 2022

A CONTENT ANALYSIS OF TECHNOLOGY ENHANCED LEARNING IN MATHEMATICS EDUCATION STUDIES BETWEEN 2017 AND 2022

15th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Çanakkale, Turkey, 7 - 09 September 2022

A Content Analysis of Flipped Learning Studies Published in 2017

Eleventh International Congress of Educational Research, Krakow, Poland, 17 - 19 September 2018, pp.0-1

A Content Analysis of Augmented Reality Studies Published in 2017

12th International Computer & Instructional Technologies Symposium, İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2018, pp.0-1

Mobil artırılmış gerçeklik uygulamalarının incelenmesi

International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology, Muğla, Turkey, 19 - 22 May 2016, pp.0-1

Mobil artırılmış gerçeklik uygulamalarının öğrencilerin akademik başarı ve motivasyonuna etkisi

10th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016, pp.0-1

Sanal öğrenme ortamları ile ilgili Türkiye’de yapılan çalışmaların incelenmesi

8th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Edirne, Turkey, 18 - 20 September 2014, pp.0-1

Öğretmen adaylarının medya okuryazarlık becerilerine ilişkin bir ihtiyaç analizi çalışması

8th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Edirne, Turkey, 18 - 20 September 2014, pp.258-263

Eğitimde artırılmış gerçeklik uygulamaları: Google Glass örneği

2nd International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, Afyonkarahisar, Turkey, 20 - 22 May 2014, pp.78-85

Üniversite öğrencilerinin medya okuryazarlık düzeyleri

International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology, Konya, Turkey, 16 - 18 May 2014, pp.0-1

Books & Book Chapters

DİL ÖĞRENİMİNDE DİJİTAL OKURYAZAR OLMANIN GETİRİLERİ

in: DİJİTAL OKURYAZARLIK ARAŞTIRMALARI, KANA Fatih, ELKIRAN Yusuf Mete, Editor, HOLISTENCE PUBLICATIONS, Çanakkale, pp.1-14, 2023

İNSAN VE TOPLUMUN DİJİTALLEŞMESİ: EĞİTİM

in: DİJİTAL İNSAN VE DİJİTAL TOPLUM Geçmiş, Bugün ve Gelecek Perspektifi, EKE ERDAL,TUNA UYSAL MERYEM, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.61-89, 2022

Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi

in: Dijital Teknoloji Aracılı Düşünme Öğretimi, Mukaddes ERDEM,Fırat SARSAR, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.79-107, 2020

Eğitimde sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları

in: Eğitim teknolojileri okumaları 2015, Buket Akkoyunlu,Aytekin İşman,Hatice Ferhan Odabaşı, Editor, Ayrıntı Yayınları, Ankara, pp.131-148, 2015

Metrics

Publication

26

Citation (Scopus)

93

H-Index (Scopus)

1

Citation (Scholar)

407

H-Index (Scholar)

6

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Project

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals