Eğitimde Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları: Google Glass Örneği


Erbas Ç., Demirer V.

Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, vol.3, no.2, pp.8-16, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Expectations for the use of new technologies in educational environments are increasing in parallel with the development of technology. Thanks to the development of computer, internet and mobile technologies, many new applications have emerged that increase communication and interaction in educational environments. In particular, the areas of use of augmented reality technologies that emerged with the advancing technology in education are becoming widespread and the use of these technologies is becoming easier. One of the augmented reality technologies that is thought to be used educationally in recent years is the "Google Glass" technology produced by Google company. As an augmented reality technology, there are increasing discussions and researches on the use of Google Glass, which is trying to serve its users with different uses, in the field of education, like many different new technologies. In this study, information about augmented reality technologies and Google Glass technology, which is not yet available for sale in our country, was given, and studies on the use of this technology in education were examined and suggestions were made.

Eğitim ortamlarında yeni teknolojilerin kullanımına yönelik beklentiler teknolojinin gelişimine paralel olarak artmaktadır. Bilgisayar, internet ve mobil teknolojilerin gelişmesi sayesinde eğitim ortamlarında iletişim ve etkileşimi arttıran birçok yeni uygulama ortaya çıkmıştır. Özellikle, ilerleyen teknoloji ile ortaya çıkan artırılmış gerçeklik teknolojilerinin eğitimde kullanım alanları yaygınlaşmakta ve bu teknolojilerin kullanımı kolaylaşmaktadır. Son yıllarda eğitsel olarak kullanılabileceği düşünülen artırılmış gerçeklik teknolojilerinden biride Google firmasının ürettiği “Google Glass” teknolojisidir. Artırılmış gerçeklik teknolojisi olarak farklı kullanım alanlarıyla, kullanıcılarına hizmet etmeye çalışan Google Glass’ın farklı birçok yeni teknoloji gibi eğitim alanında da kullanılmasına yönelik tartışmalar ve araştırmalar artmaktadır. Bu çalışma ile artırılmış gerçeklik teknolojileri ve ülkemizde henüz satışa sunulmayan Google Glass teknolojisi hakkında bilgi verilerek bu teknolojinin eğitimde kullanımı konusunda yapılan çalışmalar incelenmiş ve önerilerde bulunulmuştur.