Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yerel Kalkınma İçin Ekoturizm Uygulaması Üzerine Bir İnceleme

Alanya Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 1 - 03 November 2018

AKÇAABAT’IN SAKİN KENT STATÜSÜ

Uluslararası Dünden Bugüne Akçaabat Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 12 - 14 October 2018

AKÇAABAT’IN SAKİN KENT ADAYLIĞI KAPSAMINDA SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI

Uluslararası Dünden Bugüne Akçaabat Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 12 - 14 October 2018

AKÇAABAT’IN EKOTURİZM POTANSİYELİNİN VE EKOTURİZME YÖNELİK VERGİ DÜZENLEMELERİNİN İNCELENMESİ

Uluslararası Dünden Bugüne Akçaabat Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 12 - 14 October 2018

Yerel Kalkınma İçin Sakin Kent Uygulaması Üzerine Bir İnceleme

KENTFOR-III Yerel Kalkınma Ve Siyasal-Toplumsal Dönüşüm Bağlamında Kent Ve Çevre Yönetimi, Karaman, Türkiye, 7 - 09 September 2018, ss.1

Ecotourism and the Protection of the Environment

International Symposium of Ecology 2018, Kastamonu, Türkiye, 19 - 23 June 2018, ss.1

Control of Cittaslow Membership Criteria

International Symposium of Ecology 2018, Kastamonu, Türkiye, 19 - 23 June 2018, ss.1

Kemaliye’nin Sakin Kent Statüsü Edinmesine İlişkin Bir Değerlendirme

5. Ulusal Kentsel ve Çevresel Sorunlar ve Politikalar Kongresi, Aksaray, Türkiye, 18 - 20 November 2018

Türk Alfabe Tarihi ve Analizi

V International Farabi Readings, International Scientific Conference of Students and Young Scientists “Farabi Alemi”, Almati, Kazakistan, 11 - 12 April 2018, ss.107

Haksızlığa Direnişte Sivil İtaatsizlik Modelinin Rolü

V International Farabi Readings, International Scientific Conference of Students and Young Scientists “Farabi Alemi”, Almati, Kazakistan, 11 - 12 April 2018, ss.105

Göç, İnsan ve Modernizasyon

V International Farabi Readings, International Scientific Conference of Students and Young Scientists “Farabi Alemi”, Almati, Kazakistan, 11 - 12 April 2018, ss.108

Küresel Isınmanın Nedenleri ve Sonuçları

V International Farabi Readings, International Scientific Conference of Students and Young Scientists “Farabi Alemi”, Almati, Kazakistan, 11 - 12 April 2018, ss.106

Kitap & Kitap Bölümleri

Uluslararası Dünden Bugüne Akçaabat sempozyumu

Akçaabat’ın Sakin Kent Statüsü, Prof. Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ, Editör, Seçil Ofset, Trabzon, 2019

Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları

Yerel Kalkınma İçin Ekoturizm Uygulaması Üzerine Bir İnceleme, Mecek M., Parlak B., Atasoy E., Editör, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitimdanışmanlık Tic. Ltd. Şti., Ankara, ss.246-251, 2018