Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Vergi Müfettişlerinin Kurumsal Aidiyet (Örgütsel Bağlılık) Özellikleri Üzerine Bir Araştırma: Kocaeli İli Örneği

the Journal of Academic Social Sciences, ss.400-427, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vergi Müfettişlerinin İş Doyum Özellikleri Üzerine Bir Araştırma: Kocaeli İli Örneği

the Journal of Academic Social Sciences, ss.612-639, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vergi Müfettişlerinin Mesleki Tükenmişlik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma: Kocaeli İli Örneği

the Journal of Academic Social Sciences, ss.351-374, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

AKÇAABAT’IN EKOTURİZM POTANSİYELİNİN VE EKOTURİZME YÖNELİK VERGİ DÜZENLEMELERİNİN İNCELENMESİ

Uluslararası Dünden Bugüne Akçaabat Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2018

Vergi Müfettişliği Mesleğinde Mesleki Tükenmişlik Ve İş Doyumu İlişkisi

III. International Symposium on Multidisciplinary Studies (Isms 2017), 10 - 11 Kasım 2017

Vergi Müfettişliği Mesleğinde Mesleki Tükenmişlik Ve Kurumsal Aidiyet İlişkisi

III. International Symposium on Multidisciplinary Studies (Isms 2017), 10 - 11 Kasım 2017

Vergi Müfettişliği Mesleğinde İş Doyumu Ve Kurumsal Aidiyet (Örgütsel Bağlılık) İlişkisi

III. International Symposium on Multidisciplinary Studies (Isms 2017), 10 - 11 Kasım 2017

Vergi Müfettişlerinin İş Doyum Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

1.International Symposium on Social Sciences and Educational Research (İscer 2017 ), 3 - 05 Kasım 2017

Vergi Müfettişlerinin Kurumsal Aidiyet (Örgütsel Bağlılık) Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

1.International Symposium on Social Sciences and Educational Research (İscer 2017 ), 3 - 05 Kasım 2017

Vergi Müfettişlerinin Mesleki Tükenmişlik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

1.International Symposium on Social Sciences and Educational Research (İscer 2017 ), 3 - 05 Kasım 2017

Kitap & Kitap Bölümleri

Vergi Müfettişliği Mesleğinde İş Doyumu ve KurumsalAidiyet (Örgütsel Bağlılık) İlişkisi

Multidisipliner Çalışmalar-3 (Sosyal Bilimler), Babacan, Hasan -Duymaz, A. Şevki - Temizer , Abidin, Editör, Gece Kitaplığı, ss.333-343, 2018

Vergi Müfettişliği Mesleğinde Mesleki Tükenmişlik ve İşDoyumu İlişkisi

Multidisipliner Çalışmalar-3 (Sosyal Bilimler), Babacan, Hasan -Duymaz, A. Şevki -Temizer, Abidin, Editör, Gece Kitaplığı, ss.309-318, 2018

Vergi Müfettişliği Mesleğinde Mesleki Tükenmişlik ve Kurumsal Aidiyet İlişkisi

Multidisipliner Çalışmalar-3 (Sosyal Bilimler), Babacan, Hasan -Duymaz , A. Şevki -Temizer, Abidin, Editör, Gece Kitaplığı, ss.319-333, 2018