Education Information

Education Information

 • 2019 - Continues Competence In Art

  Ataturk University, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Plastik Sanatlar , Turkey

 • 2013 - 2016 Postgraduate

  Halic University, Instıtute Of Socıal Scıences, Tekstil Ve Moda Tasarımı, Turkey

 • 2008 - 2011 Undergraduate

  Selcuk University, Faculty Of Vocatıonal Traınıng, Hazır Giyim Öğretmenliği, Turkey

Dissertations

 • 2016 Postgraduate

  OSMANLI SARAY SANATININ DESEN REPERTUVARI

  Haliç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tekstil Ve Moda Tasarımı