Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Analitik Hiyerarşi Süreci yöntemi İle Sermaye Yapısı Kararlarını Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.8, ss.53-67, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gayrimenkul Değerlemesi ve Gayrimenkul Değerlemesi Üzerine Bir Uygulama

Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.18, ss.695-717, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Modern Portföy Teorisi: Alternatif Yatırım Araçları İle Bir Uygulama

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.14, ss.285-300, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yasalarda Gayrimenkul Değerleme

mali ufuklar, cilt.7, ss.35-52, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türev Ürünlerde Dayanak Varlık ve Kullanım Yoğunluğu İlişkisi: BIST'de Faaliyet Gösteren Bankalar Üzerine Bir Uygulama

International Congress on Political, Economic and Social Studies, Venedik, İtalya, 28 - 30 Haziran 2018, ss.116

Optimal Sermaye Yapısının Saptanmasında Kullanılan Yöntemler: Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) ve Bulanık TOPSIS ile Bir Uygulama

International Congress on Political, Economic and Social Studies, Venedik, İtalya, 28 - 30 Haziran 2018, ss.115

Kredi Temerrüt Swapları (CDS) ve CDS’leri Etkileyen Değişkenlerin İncelenmesi

International Conference on Emprical Economics and Social Science (ICEESS’ 18), Balıkesir, Türkiye, 27 - 28 Haziran 2018, ss.545

Erzincan OSB’de Faaliyet Gösteren Kobi’lerin Kurumsal Kimlikleri Üzerine Bir Uygulama

International Conference on Emprical Economics and Social Science (ICEESS’ 18), Balıkesir, Türkiye, 27 - 28 Haziran 2018, ss.130

Credit Facility Risk Analysis İn Conventional and Participation Banks: An Application with Fuzzy Logic

International Congress on Management Economics and Business (ICMEB'2017), Zonguldak, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2017, ss.1

Firmaların Büyüme stratejileri ve Erzincan ili Organize Sanayi Bölgesinde Bir Uygulama

Erzincan Uluslararası Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2016, cilt.2, ss.761-768