Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2 Zamanlı Benzinli Model Uçak Motor İmalatı

IV. Ulusal Mühendislikte Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi , Tokat, Turkey, 23 - 26 December 2021, pp.17-26

Waste Production in Automotive Repair Shops, Environmental Effects and Prevention of Automotive Origin Waste

2nd International Symposium on Automotive Science and Technology, Ankara, Turkey, 8 - 09 September 2021, vol.1, no.1, pp.504-510 Sustainable Development

Applicability of Rubber Tyred Tram (Translohr) to Erzincan

International Symposium on Automotive Science and Technology, Ankara, Turkey, 8 - 10 October 2021, vol.2, pp.411-420 Creative Commons License

Köstence-Çernvada (Boğazköy) Railway and Varna-Ruscuk Railway”

International Symposium on Automotive Science and Technology, Ankara, Turkey, 8 - 10 October 2021, vol.2, pp.602-607

ISI TRANSFERİ UYGULAMALARINDA YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILABİLİRLİĞİ

MYT 2015 MÜHENDİSLİKTE YENİ TEKNOLOJİLER SEMPOZYUMU, Bayburt, Turkey, 22 - 24 October 2015, pp.221-247

VEHICLE WASHING EFFECTS ON WATER AND ENVIRONMENTAL POLLUTION

2ND International Symposium On Environment and Morality, Adıyaman, Turkey, 24 - 26 October 2014, pp.1193-1202 Sustainable Development

Araç Yıkamanın Su ve Çevresel Kirlilik Üzerine Etkileri

2. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu, Adıyaman, Turkey, 24 - 26 October 2014, pp.192-201

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ, GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON

7. Üsimp Kongresi - Kayseri, Kayseri, Turkey, 22 - 23 May 2014, pp.4

YENİLENEBİLİR ALTERNATİF ENERJİLERİN MALİYET EMİSYON VE PERFORMANS KARŞILAŞTIRMALARI

19. ULUSAL ISI BİLİMİ ve TEKNİĞİ KONGRESİ, Samsun, Turkey, 9 - 12 September 2013, pp.1547-1552 Sustainable Development

The Use Of Hazelnut Oıl Ethyl Ester As A Fuel In Pre-Chamber Dıesel Engıne

Proceedıngs Of The Sıxth Internatıonal Exergy, Energy And Envıronment Symposıum (Ieees-6),, Rize, Turkey, 1 - 04 July 2013, pp.859-868

Wınd Energy Resource Assessment Of Ergan Mountaın Skı Center - Erzıncan

Proceedıngs Of The Sıxth Internatıonal Exergy, Energy And Envıronment Symposıum (Ieees-6), Rize, Turkey, 1 - 04 July 2013, pp.357 Sustainable Development

WIND ENERGY RESOURCE ASSESSMENT OF ERGAN MOUNTAIN SKI CENTER ERZINCAN

PROCEEDINGS OF THE SIXTH INTERNATIONAL EXERGY, ENERGY AND ENVIRONMENT SYMPOSIUM (IEEES-6), Rize, Turkey, 1 - 04 July 2013, pp.357-368 Sustainable Development

THE USE OF HAZELNUT OIL ETHYL ESTER AS A FUEL IN PRE CHAMBER DIESEL ENGINE

PROCEEDINGS OF THE SIXTH INTERNATIONAL EXERGY, ENERGY AND ENVIRONMENT SYMPOSIUM (IEEES-6), Rize, Turkey, 1 - 04 July 2013, pp.859-868

Green Buildings

Ekoloji 2012 Sempozyumu, Kilis, Turkey, 3 - 05 May 2012, pp.1

YEŞİL BİNALAR

EKOLOJİ-2012, Kilis, Turkey, 3 - 05 May 2012, pp.374

Termoekoloji

Ekoloji 2012 Sempozyumu, Kilis, Turkey, 3 - 05 May 2012, pp.371

Thermo Ecology

Ekoloji 2012 Sempozyumu, Kilis, Turkey, 3 - 05 May 2012, pp.1

Enerji Kaynaklarının Çevresel Performansları

Ekoloji 2012 Sempozyumu, Kilis, Turkey, 3 - 05 May 2012, pp.369

Taze Fındığın; Döner Yatay Silindirik Kurutucuda Yapay Kurutulması

17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULBTK’09), Sivas, Turkey, 24 - 27 June 2009, pp.552-2556

Türbülanslı Boru Akışlarında Isı Transferi İyileştirmesinin Zaman Bağımlı ve Sabit Pompalama Gücünde İncelenmesi

17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULBTK’09), Sivas, Turkey, 24 - 27 June 2009, pp.261-265

Filtre Fabrikalarının Katı Atıklarındaki Ağır Metal İçeriklerinin Çevresel Etkilerinin Araştırılması

17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULBTK’09), Sivas, Turkey, 24 - 27 June 2009, pp.240-244

Sabit Konumlu Güneş Pillerinin İskenderun Bölgesi İçin Performansının İncelenmesi

17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULBTK’09), Sivas, Turkey, 24 - 27 June 2009, pp.272-277

Forced Convection Transient Heat Transfer and Flow Visualization in Pipes with Baffle Inserts

15. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULBTK’05), Trabzon, Turkey, 7 - 09 September 2005, pp.563-569

Entropy generation for transient forced convective heat transfer in baffle inserted pipe flow

Proceedings of the Second International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES2), Kos Island, Greece, 3 - 07 July 2005, pp.151-156

An alternative entropy correlation for transient forced convective heat transfer in baffle inserted pipe flow

14th International Conference on Thermal Engineering and Thermogrammetry (THERMO), Budapeşte, Hungary, 22 - 24 June 2005, pp.230-237

Channels with Baffles and Their Turbulent Heat Transfer, Pressure Drop and Enhancement

13th International Conference on Thermal Engineering and Thermogrametry (THERMO), Budapeşte, Hungary, 18 - 20 June 2003, pp.400-405

The Obtaining Distilled Water From Wastewater by Vacuum Technique and the Effects of Wastewater Temperature

First Trabzon International Energy and Environment Symposium (TIEES’96), Trabzon, Turkey, 29 - 31 July 1996, pp.1345-1350

Film Akışlı, Dik Borulu Absorberlerin Simülasyonu

10. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK`95 ), Ankara, Turkey, 6 - 08 September 1995, pp.1165-1175

Books & Book Chapters

Wind Energy Resource Assessment of Ergan Mountain Ski Center, Erzincan, Turkey

in: Progress In Exergy, Energy, And Envıronment, Dincer I., Midilli A., Küçük H., Editor, Sprınger, London,, London, 2014, London, pp.829-839, 2014

RENEWABLE ENERGY

in: PROGRESS IN EXERGY, ENERGY, AND ENVIRONMENT, DINCER I., MIDILLI, A., KUCUK H., Editor, Sprınger, London, pp.829-840, 2014

FUELS AND COMBUSTION

in: PROGRESS IN EXERGY, ENERGY, AND ENVIRONMENT, DINCER I., MIDILLI, A., KUCUK H., Editor, Sprınger, London, pp.1029-1040, 2014

RENEWABLE ENERGY

in: PROGRESS IN EXERGY ENERGY AND ENVIRONMENT, DINCER I., MIDILLI, A., KUCUK H., Editor, SPRINGER, London, pp.829-840, 2014

FUELS AND COMBUSTION

in: PROGRESS IN EXERGY ENERGY AND ENVIRONMENT, DINCER I., MIDILLI, A., KUCUK H., Editor, SPRINGER, Londrina, pp.1029-1040, 2014

Metrics

Publication

61

Citation (WoS)

167

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

246

H-Index (Scopus)

5

Project

3

Thesis Advisory

6
UN Sustainable Development Goals