Asst. Prof.

ALPER AKAR


Meslek Yüksekokulu

Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü

Harita ve Kadastro Pr.

Office Phone: +90 446 226 6602 Extension: 43260
Office Phone: +90 446 226 6602 Extension: 43362
Fax Phone: +90 446 226 6601
Web: https://avesis.ebyu.edu.tr/alperakar

Education Information

2009 - 2014

2009 - 2014

Doctorate

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu, Harita Mühendisliği, Turkey

2006 - 2009

2006 - 2009

Postgraduate

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu, Jeodezi Ve Fotogrametri, Turkey

1999 - 2004

1999 - 2004

Undergraduate

Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık, Jeodezi Ve Fotogrametri, Turkey

Dissertations

2014

2014

Doctorate

Mera ve Yayla Alanlarındaki Değişimin Tespiti ve Yeni Bir Mera Yönetim Modeli Yaklaşımı: Trabzon İli Akçaabat İlçesi Örneği

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Harita Mühendisliği

2009

2009

Postgraduate

Karadeniz Sahil Yolunun Yapımı İle Değirmendere’nin Trabzon Limanına Olan Etkisinin Hidrografik Ölçmeler Ve Uydu Görüntüleri İle İncelenmesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Geotechnical Engineering, Photogrammetry, Overhead Photogrammetry, Measuring Technique, GPS-GNSS, Ground Measurements, Height Measurements, Remote sensing, Image Processing, Engineering and Technology

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Erzincan Binali Yildirim University, Meslek Yüksekokulu, Mimarlık Ve Şehir Planlama Bölümü

2015 - 2018

2015 - 2018

Assistant Professor

Erzincan Binali Yildirim University, Meslek Yüksekokulu, Mimarlık Ve Şehir Planlama Bölümü

2006 - 2014

2006 - 2014

Research Assistant

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu, Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği

2005 - 2006

2005 - 2006

Research Assistant

Erzincan Binali Yildirim University, Meslek Yüksekokulu, Mimarlık Ve Şehir Planlama Bölümü

Managerial Experience

2019 - Continues

2019 - Continues

Assistant Director of Vocational School

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Courses

Associate Degree

Associate Degree

HARİTA YAPIMI

Associate Degree

Associate Degree

APLİKASYON

Associate Degree

Associate Degree

MESLEKİ TRİGONOMETRİ

Associate Degree

Associate Degree

ARAZİ ÖLÇMELERİ 3

Associate Degree

Associate Degree

YOL BİLGİSİ

Associate Degree

Associate Degree

FOTOGRAMETRİ

Associate Degree

Associate Degree

ARAZİ ÖLÇMELERİ-4

Associate Degree

Associate Degree

ARAZİ ÖLÇMELERİ-3

Associate Degree

Associate Degree

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

Associate Degree

Associate Degree

GNSS KULLANIM ALANLARI

Associate Degree

Associate Degree

MESLEKİ HESAPLAMALAR

Associate Degree

Associate Degree

ARAZİ ÖLÇMELERİ 4

Associate Degree

Associate Degree

YOL BİLGİSİ

Associate Degree

Associate Degree

HARİTA PROJEKSİYONLARI

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

2021

2021

SenseFly eBeeX İHA İle Üretilen Ortofotonun Konum Doğruluğunun İncelenmesi

Akar A. , Akar Ö. , Bayata H. F.

Türkiye İnsansız Hava Araçları Dergisi, vol.3, no.2, pp.65-68, 2021 (Other Refereed National Journals)

2020

2020

Local geoid determination using a generalized regression neural network and interpolation methods: A case study in Kars, Turkey

Akar A. , Konakoğlu B.

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.13, no.3, pp.1424-1438, 2020 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

2020

2020

Sivrice-Elazığ Depreminin TUSAGA-Aktif İstasyonlarının Konumlarına Olan Etkisinin Web Tabanlı GPS Yazılımları İle İrdelenmesi

Konakoğlu B., Akar A.

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.13, no.2, pp.693-718, 2020 (National Refreed University Journal)

2018

2018

DESIGNING A SUSTAINABLE RANGELAND INFORMATION SYSTEM FOR TURKEY

AKAR A. , GÖKALP E.

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND GEOSCIENCES, vol.3, no.3, pp.87-97, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

2017

2017

EVALUATION OF ACCURACY OF DEMS OBTAINED FROM UAV-POINT CLOUDS FOR DIFFERENT TOPOGRAPHICAL AREAS

AKAR A.

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND GEOSCIENCES, vol.2, no.3, pp.110-117, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Comparative Analysis of Bayesian Regularization and Levenberg-Marquardt Training Algorithms for Prediction of the Geoid Undulation Values Using Artificial Neural Network

Konakoğlu B., Akar A.

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu 2021 Yılı Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 25 November - 27 December 2021, pp.58

2021

2021

COMPARISON OF POSITIONAL ACCURACY OF ORTHOPHOTOS PRODUCED WITH DJI PHANTOM 4 PRO UAV AND ANAFI PARROT UAV IMAGES

Akar A. , Konakoğlu B.

8th International Congress on Engineering , Architecture and Design, 6 - 07 December 2021, pp.864-870

2020

2020

LOCAL GEOID DETERMINATION USING MULTIPLE LINEAR REGRESSION AND DIFFERENT İNTERPOLATION METHODS: A CASE STUDY OF AĞRI, TURKEY

Konakoğlu B., Akar A.

V. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi, 12 - 15 December 2020, pp.6-7 Sustainable Development

2013

2013

Yayla Alanlarındaki Değişimin Hava Fotoğrafları Ve Worldview-II Uydu Görüntüsü ile Tespiti: Trabzon ili Hıdırnebi Yaylası Örneği

AKAR A. , GÖKALP E.

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği VII. Teknik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 23 - 25 May 2013, pp.1-10

2013

2013

İNSANSIZ HAVA ARACI İLE ÜRETİLEN ORTOFOTO HARİTALARDA DOĞRULUK ANALİZİ

Yılmaz V., Akar A. , Güngör O., Karslı F., Gökalp E.

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği VII. Teknik Sempozyumu, CD., Trabzon, Turkey, 23 - 25 May 2013, pp.11-20

2010

2010

Rastgele Orman Sınıflandırıcısı İle Arazi Kullanım Alanlarının Belirlenmesi

AKAR Ö. , GÜNGÖR O., AKAR A.

III. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 11 - 13 October 2010, pp.142-152 Sustainable Development

Activities in Scientific Journals

2019 - Continues

2019 - Continues

TÜRKİYE LİDAR DERGİSİ

Committee Member

2019 - Continues

2019 - Continues

TÜRKİYE İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI DERGİSİ

Publication Committee MemberCitations

Total Citations (WOS): 24

h-index (WOS): 3