Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2012 - 2019 Doktora

  Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Abd, Türkiye

 • 2016 - 2017 Doktora

  Christian-Albrechts-Universitaet Zu Kiel, Philosophische Fakultät, Seminar Für Orientalistik/ Islamwissenschaft , Almanya

 • 2008 - 2011 Yüksek Lisans

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Abd, Türkiye

 • 2004 - 2008 Lisans

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2011 Yüksek Lisans

  Maden İşçilerinin İş ve İş Dışı Yaşamlarının Sosyolojik Özellikleri

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji