Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Ülkemiz Girişimcileri İçin Yeni Bir Yatırım Desteği Modeli: Initial Coin Offering (ICO)

Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi, vol.3, no.1, pp.13-26, 2020 (Other Refereed National Journals)

FİNANSAL BİLGİ DÜZEYİ İLE FİRMA FİNANSAL BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ: ERZİNCAN İLİ KOBİ’LERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, vol.9, no.24, pp.192-216, 2018 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Cumhuriyet Döneminde Muhasebe Denetimi Uygulamalarının Gelişimi

1. Uluslararası Türkiye Muhasebe ve Finans Tarihi Kongresi, Malatya, Turkey, 10 - 12 October 2019, pp.496-510