General Information

Institutional Information

Unit
Kemah Meslek Yüksekokulu
Department
Yönetim ve Organizasyon Bölümü
Program
Spor Yönetimi Pr.