Achievements & Reputation

Edit Congress and Symposium Activities

  • 2021 İşgücü Göçünün 60. yılında Almanya’da Türk Toplumu

    Invited Speaker

    Ankara, Turkey

  • 2021 I. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu

    Invited Speaker

    Ankara, Turkey