Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Sünnetin Muhafaza ve Müfadaa Edilmesi

Köprü , no.2, pp.29-53, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Sünnetin Muhafaza ve Müdafaa Edilmesi

Köprü , no.140, pp.29-53, 2018 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çocuklar ve gençler açısından değerler eğitimi ve değerlerin yaşanarak öğretimi-Values educatıon for chıldren and young people and teachıng by lıvıng values

TOKYO SUMMIT 7th International Conference on Innovative Studies of Contemporary Sciences April 21-23, 2023 Tokyo – Japan, Tokyo, Japan, 21 April 2023, pp.558-567

Çocuk ve gençlerde uyuşturucu kullanımının neden olduğu problemler-Problems caused by drug use ın chıldren and adolescents

3. International Antalya Scientific Research and Innovative Studies Congress February 13-14, 2023 Antalya, Türkiye, Antalya, Turkey, 13 February 2023, pp.144-150 Creative Commons License

İslâm’ın insanın yaşama hakkına verdiği önem-Importance the human's rıght to lıve in Islam

International Euroasia Congress on Scientific Researches and Recent Trends 9. February 18-20, 2022. Antalya, TURKİYE, Antalya, Turkey, 18 February 2022, vol.2, pp.206-215

Çevrimiçi eğitime yol açan temel nedenler, problemler ve çözüm önerileri-Main causes leading to online education, their problems and offers of solution

International Euroasia Congress on Scientific Researches and Recent Trends 9. February 18-20, 2022. Antalya, TURKİYE, Antalya, Turkey, 18 February 2022, vol.1, pp.109-115

KUR'ÂN'DA İNSAN SAĞLIĞINA VERİLEN ÖNEM

ULUSLARARASI VE MEDENİYET-I (DİN ve SAĞLIK) SEMPOZYUMU, Elazığ, Turkey, 07 October 2021, vol.1, pp.225-240

HADİSLERE GÖRE İMAN VE VEFA İLİŞKİSİ

ULUSLARARASI MEVLİD-İ NEBİ SEMPOZYUMU (PEYGAMBERİMİZ VE VEFA TOPLUMU), Ankara, Turkey, 29 October 2021

AYET VE HADİSLERE GÖRE ŞİFÂNIN YARATILMASI

V. BİLİMLER IŞIĞINDA YARATILIŞ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 21 October 2021

GÜVENLİ BİR TOPLUMUN OLUŞMASINDA İMÂNIN ROLÜ (İMÂN -GÜVEN İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA)

12. Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu "Fert ve Toplum Hayatında İman", İstanbul, Turkey, 03 October 2021, pp.1-18

YALNIZLIK PROBLEMLERİNE İSLAMÎ ÇÖZÜMLER

4. INTERNATIONAL CONFERENCE ON INNOVATIVE STUDIES OF CONTEMPORARY SCIENCES, Tokyo, Japan, 29 July 2021, pp.223-236

Yalnızlık Problemlerine İslamî Çözümler - Islamıc Solutıons To Lonely Problems

TOKYO SUMMIT 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON INNOVATIVE STUDIES OF CONTEMPORARY SCIENCES JULY 29-31, 2021 TOKYO, JAPAN, Tokyo, Japan, 29 July 2021, pp.223-236

GENÇLERDE DAVRANIŞLARIN OLUŞMASINDA AİLENİN ROLÜ VE HZ. PEYGAMBER'DEN ÇÖZÜMLER

ULUSLARARASI İSLÂM, MODERNİTE VE GENÇLİK SEMPOZYUMU, Zonguldak, Turkey, 2 April - 03 August 2021, vol.1, pp.215-236

In The Light of Verses of Quran and Universe, In Terms Of Creation The Amount Which Found In The Beings And Its Importance

IV. International Creation Congress in the Light of Sciences, Kütahya, Turkey, 23 October 2020, vol.2, pp.131-146

KUR’ÂN VE BİLİM IŞIĞINDA YARATILIŞ AÇISINDAN SUYUN YERİ VE ÖNEMİ

4. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi, Kütahya, Turkey, 22 October 2020

KUR'ÂNÎ VE KEVNÎ ÂYETLER IŞIĞINDA YARATILIŞ AÇISINDAN “MİKDÂR” VE ÖNEMİ

4. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi, Kütahya, Turkey, 22 October 2020

Aile İçi İletişimde Öfkenin Kontrol Altına Alınması ve Önemi(Hadisler Bağlamında)

Uluslararası Sempozyum, Erzurum, Turkey, 6 - 08 December 2019, pp.759-767

Aile Problemlerinin Çözümlenmesinde Annenin Rolü

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempoyumu - GÜMÜŞHANE, Gümüşhane, Turkey, 7 - 09 November 2019, pp.976-983

Erzincan’ın Yetiştirdiği Hattat ve Ressam: Rafet KAVUKÇU

ULUSLARARASI ERZİNCAN TARİHİ SEMPOZYUMU, Erzincan, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.1953-1962

Toplumsal Hastalıklardan Biri Olan Güvensizlik ve Tedavi Yolları

II. INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SYMPOSIUM, Samsun, Turkey, 20 - 22 June 2019, pp.481-489

Refahiye’de Görev Yapan Din Görevlilerine Uygulanan Meslekî Eğitim Semineri ve memnuniyet Anketinin sonuçları

Refahiye Araştırmaları Sempozyumu, Erzincan/Refahiye, Turkey, 14 - 15 March 2019, pp.39-50

SOSYAL MEDYANIN ÇOCUKLAR ÜZERİNDE YOL AÇTIĞI TRAVMALAR

Şiddet Ve Sosyal Travmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 27 - 28 April 2018, vol.1

Karslı Âlimlerden Mehmed Cemaleddin Efendi ve Me’debetu’l-Hıtan isimli Eserinin Tahlili

Uluslararası Kars Alimleri Sempozyumu, Kars, Turkey, 20 - 21 October 2018, pp.421-452

Milli Değerlerimizin Korunmasında Dilimizin Etkisi

IX. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Malatya, Turkey, 2 - 04 November 2017, pp.13-14

Hadis Öğretiminde Manzumeden Yararlanma Örneği Olarak Necip Fazıl’xxın 101 Hadis Manzum Meal Tefsir Adlı Eseri

Uluslararası Geleceğin İnşasında İmam-Hatip Okulları Sempozyumu, Malatya, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.35-36

Erzincan ın Günümüzdeki Mânevî Mimarları Şemseddin Uçar ve Ali Küçüker

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 28 September - 01 October 2016, vol.3, pp.933-946

Tıbb ı Nebevî ve Sağlığın Korunması Açısından Kişisel Bakım

Uluslararası İslam Tıp (Tıbb-ı Nebevî) Kongresi, Adana, Turkey, 7 - 09 October 2015, vol.1, pp.254-264

Ayet ve Hadis Işığında Mahremiyet Açısından Kadın ve Kadın Resimlerinin Reklamlarda Kullanılması

Din, Gelenek ve Ahlak Bağlamında Mahremiyet Algıları Sempozyumu, Samsun, Turkey, 27 - 29 March 2015, vol.1, pp.517-527

Değerlerin Yeniden İnşasında İman Ahlak Bütünlüğü

Uluslararası İnsani Değerlerin Yeniden İnşası Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 19 - 21 June 2014, vol.1, pp.75-87

APITHERAPY

INTERNATIONAL EURASIA PHARMACY CONGRESS, 3 - 07 September 2015

CAMİİLERİN İHYÂSINDA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ROLÜ

Ulusal Sempozyum, Konya, Turkey, 25 - 26 April 2015

TIBB I NEBEVÎ VE KORUYUCU HEKİMLİK AÇISINDAN KUR ÂN IN ŞİFÂ OLUŞU

Uluslararası Sempozyum, Manakara, Madagascar, 24 - 25 June 2014

Dünyevîleşmeye Karşı Risale i Nur dan Çözümler

Ulusal Sempozyum, Diyarbakır, Turkey, 2 - 04 May 2014

HZ PEYGAMBER İN ÇOCUK YETİŞTİRMEDE ÖRNEKLİĞİ

Ulusal Sempozyum, Erzurum, Turkey, 18 - 20 April 2014

Ayetlerde ve Hadislerde İnsan Onurunu Koruyan Önemli Vasıflardan İFFET

Ulusal Sempozyum, Ankara, Turkey, 19 - 21 April 2013, pp.617-635

Ayrımcılığa ve Şiddete Karşı Kardeşlik

Ulusal Sempozyum, Ankara, Turkey, 21 - 22 April 2012, pp.547-570

Books & Book Chapters

Ebû Umeyr Hadisi ve Hükümleri

KSÜ SAMER, Kahramanmaraş, 2021

Din Samimiyettir

Rağbet, İstanbul, 2014

Kırk Konuda Ahlakî Hadisler

Nesil Yayınları, İstanbul, 2005

HADİSLER IŞIĞINDA GÜVENLİ YARINLARA

ÇELİK YAYINLARI, İstanbul, 2003

Metrics

Publication

76

Citiation (TrDizin)

4

H-Index (TrDizin)

1

Project

1

Thesis Advisory

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals