Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Aktif İşgücü Programları (Doğru Yer Doğru Kurs) ve İliç Örneği

İstihdamda 3i, ss.78-81, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Meslek Edindirme Kursları (Doğru Yer Doğru Kurs) ve İliç Örneği

İstihdamda 3i, ss.78-81, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AKTİF İŞGÜCÜ PROGRAMLARI VE İLİÇ ÖRNEĞİ

iSTİHDAM'DA 3 İ(İŞKUR), cilt.2, ss.78-81, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Dizel Motorlarında Doğal Gaz Kullanımının Ekonomik Analizi

1st International Symposium On Automotive Science And Technology(ISASTECH2019), Ankara, Türkiye, 5 September - 06 December 2019, cilt.1, no.1, ss.533-537 Creative Commons License

Otomotiv Teknolojisi Programı İçin Teknoloji Fakültesi Modelinin Uygulanması ve Bölgeye Katkısına Yönelik Bir Araştırma

4. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (UMYOS'15), Yalova, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2015, cilt.1, no.1, ss.859-866

Ekolojik Konfor

Ekoloji 2012 Sempozyumu, Kilis, Türkiye, 3 - 05 May 2012, ss.368

Ecological Comfort

Ekoloji 2012 Sempozyumu, Kilis, Türkiye, 3 - 05 May 2012, ss.1