Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Samiha Ayverdi Romanında Dindar ve Muhafazakâr Kadın Psikolojisi

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, ss.73-87, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Edebiyat-ı Cedide Neslinde Yabancılaşma

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.147-160, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

T. S. Eliot’ın Paul Valéry’yi “Takdim”i

FSM İLMİ ARAŞTIRMALAR İNSAN VE TOPLUM BİLİMLER DERGİSİ, ss.45-55, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Şiir Üzerine Yapılan Çalışmalarda İmge Terimi

Yeni Türk Edebiyatı, ss.29-59, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Matbuatın Mehmet Âkif Sansürü

Dergâh, ss.10, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Romanda Zaman Meselesi

YENİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI, ss.107-137, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Homeros Destanları ile Dede Korkut Hikâyeleri Arasındaki Kurgu, Yapı, Tip ve Tema Benzerlikleri

E-TURKİSH STUDİES (ELEKTRONİK), cilt.6, ss.263-286, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İlk Dönem Cumhuriyet Devri Poetikalarında Mısra Meselesi

Türkoloji Kültürü, cilt.3, ss.79-86, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Necip Fazıl’da ‘Ayna’ İmgesi

Atatürk Ü İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.167-185, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Açık Cevap

Yedi İklim, ss.75-79, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Yeni Kafkasya Mecmuası

BILIG, ss.109-122, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bir Bülbülün Feryadı

Yedi İklim, ss.61-66, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Yahya Kemal’de Bâkî Rüzgârı

Yedi İklim, ss.48-54, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Doğumunun 100. Yılında Necip Fazıl Kısakürek

Yedi İklim, ss.67-69, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Unutulmuş "Hayat ve Kitaplar"

Yedi İklim, ss.60-61, 2005 (Hakemsiz Dergi)

Bozkırdaki Bilge

Yedi İklim, ss.62-63, 2005 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Şair Yunus Zeyrek'in Ahıska'sı

Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 11 - 13 May 2017, cilt.1, ss.511-526

Mustafa Kutlu'nun Hikâyelerinde Ritim

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 28 September - 01 October 2016, cilt.1, ss.497-506

Salih Baba'nın Şiirinde İnsân-ı Kâmil

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 28 September - 01 October 2016, cilt.1, ss.879-890

Kitap & Kitap Bölümleri

Yazılı Anlatım (Kitabet)

Atılım Yayınevi, Samsun, 2019

Nazariyyât-ı Edebiyye

Dün Bugün Yarın Yayınları, İstanbul, 2018

Yazılı Anlatım (Kitâbet)

Sonçağ Yayınları, Ankara, 2017

Tarihte Roman Romanda Tarih Paneli

Romancı Gözüyle Millî Mücadele'de Anadolu İnsanı, Erol KAYA-Selçuk ÇIKLA, Editör, Erzincan Üniversitesi Karakalem Yayınları, Ankara, ss.121-138, 2016

Şiirde Ritim

Birleşik Yayıncılık, Ankara, 2015

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

Cuhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Tenkit, Gür Â., ENGİN E., Editör, Akçağ Yayınları, Ankara, ss.727-790, 2015