Öğr.Gör.Dr.

SELÇUK ABDULLAH EVLİYAOĞLU


Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku Bölümü

Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

Biyografi

Selçuk Abdullah Evliyaoğlu 1983 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. İlköğretimini Fatih Hırka-i Şerif ilkokulunda, ortaokul ve lise eğitimini ise Eyüp Anadolu İ.H.L.'de tamamlamıştır. 2006 senesinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden fakülte birincisi ve yüksek onur öğrencisi olarak mezun olmuştur. M.E.B. yurt dışı eğitim bursunu kazanarak Fransa'da Lyon Katolik Üniversitesi'nde Fransız dil ve kültür eğitimi aldıktan sonra Anayasa Hukuku alanındaki yüksek lisans ve doktorasını Paris 1 Panthéon-Sorbonne Üniversitesi'nde bitirmiştir. Yüksek lisans tezi Anayasa yapım süreçleri, doktora tezi ise Fransa ve Türkiye'de üniter devlet kavramı üzerinedir. Doktora tezi jüri tarafından yayımlanmaya layık görülmüştür. Mecburi hizmet kapsamında, halen Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kamu Hukuku bölümü, Anayasa Hukuku anabilim dalında öğretim görevlisi doktor olarak görevini sürdürmektedir.

Eğitim Bilgileri

2009 - 2019

2009 - 2019

Doktora

Universite de Paris 1-Pantheon-Sorbonne, Ecole doctorale de droit de la Sorbonne, Droit public, Fransa

2008 - 2009

2008 - 2009

Yüksek Lisans

Universite de Paris 1-Pantheon-Sorbonne, Droit, Droit Public Comparé Européen, Fransa

2001 - 2006

2001 - 2006

Lisans

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2019

2019

Doktora

« La notion d’État unitaire en France et en Turquie » (Fransa ve Türkiye'de üniter devlet kavramı)

Universite de Paris 1-Pantheon-Sorbonne, Ecole doctorale de droit de la Sorbonne, Droit public

2009

2009

Yüksek Lisans

« L’établissement des constitutions en France et en Turquie » (Fransa ve Türkiye'de Anayasa yapım süreçleri)

Universite de Paris 1-Pantheon-Sorbonne, Master 2 Recherche, Droit public Comparé Européen

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

Fransızca

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

A2 Temel

A2 Temel

Arapça

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2007

2007

Fransız Dil ve Kültür Eğitimi

Yabancı Dil

Université Catholique de Lyon (Lyon Katolik Üniversitesi)-ILCF

2006

2006

Fransızca Dil Kursu

Yabancı Dil

Fransız Kültür Merkezi-İstanbul

2001

2001

Üniversite-İngilizce Hazırlık

Yabancı Dil

İstanbul Bilgi Üniversitesi

1991

1991

Lise-İngilizce hazırlık

Yabancı Dil

Eyüp Anadolu İ.H.L.

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Hukuk , Anayasa Hukuku

Akademik Unvanlar / Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Öğretim Görevlisi Dr.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2011

2011

Définition et critères de l'Etat unitaire (Üniter devletin tanımı ve kriterleri)

Evliyaoğlu S. A.

Régionalisme italien et régionalisme français aspects constitutionnels, administratifs et fiscaux, Paris, Fransa, 14 Haziran 2011, ss.29-43

2010

2010

Anayasa ve Çocuk hakları konulu bildiri

Evliyaoğlu S. A.

1. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Kasım 2010, ss.43-55

Kitap & Kitap Bölümleri

2013

2013

« La question de l’État unitaire face aux régionalisations française et italienne. Un essai autour du droit constitutionnel » (Fransız ve İtalyan bölgeselleşmesi bağlamında üniter devlet biçimi sorunu. Anayasa hukuku çerçevesinde bir deneme)

Evliyaoğlu S. A.

RÉGIONALISME ITALIEN ET RÉGIONALISME FRANÇAIS Aspects constitutionnels, administratifs et fiscaux, Alberto Lucarelli et Michel Verpeaux, Editör, Editions l'Harmattan , Paris, ss.29-43, 2013

2011

2011

« Çocuk Hakları Bakımından Anayasal Güvence Sorunu »

Evliyaoğlu S. A.

1. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi Yetişkin Bildirileri Kitabı -2, Gülan A.,Şirin M.R.,Şirin M.C., Editör, Çocuk Vakfi Yayınları, İstanbul, ss.43-55, 2011


Burslar

2007 - 2015

2007 - 2015

Fransız Hükümet Bursu-CROUS

Yabancı Ülkelerin Resmi Kurumları

2007 - 2015

2007 - 2015

Milli Eğitim Bakanlığı – Yurtdışı eğitim bursu Yüksek lisans ve doktora – Anayasa hukuku branşlı (2007 yılı için Anayasa hukuku branşlı 4 kontenjan açılmıştır.)

Milli Eğitim Bakanlığı

2006 - 2007

2006 - 2007

BİDEB 2210 TÜBİTAK Yurtiçi Yüksek lisans bursu (Sene içerisinde Türkiye’de 21 hukukçuya verilmiştir.) (Bu burs yerine M.E.B. bursu tercih edilmiştir.)

TÜBİTAK

2006 - 2007

2006 - 2007

İstanbul Bilgi Üniversitesi-Tezli Yüksek lisans için %100 oranlı eğitim bursuna hak kazanılmıştır. (İlgili sınavlar neticesinde fakülte birincilerine ve genelde % 90 oranlı verilir.)

Üniversite

2002 - 2006

2002 - 2006

Başarı bursu (Lisans)-İstanbul Bilgi Üniversitesi

Üniversite