General Information

Institutional Information

Unit
Fen-Edebiyat Fakültesi
Department
Kimya Bölümü
Program
Biyokimya Anabilim Dalı