Publications & Works

Articles Published in Other Journals

TÜRK BORÇLAR KANUNU’xxNUN 315. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE KİRACININ KİRA BEDELİNİ ÖDEMEDE TEMERRÜDÜ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.22, no.3, 2016 (Other Refereed National Journals)

TÜRK BORÇLAR KANUNU'NUN 315. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE KİRACININ KİRA BEDELİNİ ÖDEMEDE TEMERRÜDÜ VE HUKUKİ SONUÇLARI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.22, no.3, pp.79-106, 2016 (National Refreed University Journal)

TÜRK BORÇLAR KANUNU'NUN HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİ ALANINDA GETİRDİĞİ YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER

Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.2016, pp.159-190, 2016 (National Refreed University Journal)

KİRAYA VERENİN HAPİS HAKKI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK DERGİSİ E-JOURNAL OF YASAR UNIVERSITY, vol.8, pp.55-78, 2013 (National Refreed University Journal)

EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERDEN BİRİSİNİN BAZI MALVARLIĞI DEĞERLERİ ÜZERİNDEKİ TASARRUF YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASI

Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.13, pp.167-192, 2009 (National Refreed University Journal)

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ

e-Akademi, no.34, pp.1, 2004 (Other Refereed National Journals)

FORFAİTİNG SÖZLEŞMESİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.VIII, pp.439-454, 2004 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

HAKSIZ FİİL HÜKÜMLKERİ ALANINDA GETİRİLEN YENİLİK VE DEĞİŞİKLİKLER

YENİ BORÇLAR KANUNU’xxNUN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİK VE YENİLİKLER PANELİ, Turkey, 12 November 2011

TEDAVİ SÖZLEŞMESİNİN HUKUKU NİTELİĞİ

ERZİNCAN SAĞLIK HUKUKU SEMPOZYUMU, Turkey, 15 - 16 May 2006

Books & Book Chapters