Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1996 - 2004 Doktora

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1992 - 1994 Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1982 - 1988 Lisans

  Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2004 Doktora

  TÜRK HUKUKUNA GÖRE ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk

 • 1994 Yüksek Lisans

  TÜRK BORÇLAR KANUNUNA GÖRE DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce