Education Information

Education Information

 • 2013 - 2018 Doctorate

  Recep Tayyip Erdogan University, Sosyal Bilimler Enstitütsü, Felsefe Ve Din Bilimleri - Din Eğitimi, Turkey

 • 2002 - 2005 Postgraduate

  Kocaeli University, Sosyal Bilimler Enstitütsü, Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması Ve Ekonomisi, Turkey

 • 1999 - 2004 Postgraduate

  Gebze Technical University, Faculty Of Busıness Admınıstratıon, Örgütsel Davranış, Turkey

 • 1993 - 1998 Undergraduate

  Marmara University, Faculty Of Theology, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  İmam Hatip Ortaokulları İle Diğer Devlet Ortaokullarının Değerler Eğitimi Açısından Karşılaştırılması (Erzincan İli Örneği)

  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Ali Cavit Çelebioğlu Sivil Havacılık Yüksekokulu, Felsefe Ve Din Bilimleri - Din Eğitimi

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

 • B2 Upper Intermediate Arabic