Yatırımcı Duyarlılığının Sermaye Piyasasına Etkisi: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Bir Uygulama


Öğrenci: Salim Sercan SARI

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): ŞULE YÜKSEL YİĞİTER