Vergi İdaresi Vergiye Dayalı Elektronik Uygulamalarının Vergiye Gönüllü Uyum Üzerinde Etkisinin İncelenmesi: Erzurum İli Örneği


Öğrenci: Nurcan ARICI

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): ZÜLKÜF AYRANGÖL