Education Information

Education Information

 • 2015 - 2021 Doctorate

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 2011 - 2015 Postgraduate

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 2005 - 2010 Undergraduate

  Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi, Turkey

Dissertations

 • 2021 Doctorate

  Okul yöneticilerinin hukuk okuryazarlığı yeterliklerine ve hak arama özgürlüğünün kullanımına ilişkin görüşleri Sustainable Development

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 • 2015 Postgraduate

  Kamu ortaöğretim okulu müdürlerinin hukuksal yetkilerini kullanımına ilişkin görüşleri

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English