BENLİK-MARKA BAĞININ MARKA SADAKATİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE MARKA AŞKI VE DENEYİMİNİN ARACILIK ROLÜ


Creative Commons License

ERCİŞ A., AYKUT O. H. , YILDIZ T.

RESEARCH JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT, cilt.6, ss.137-148, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 6 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: RESEARCH JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT
  • Sayfa Sayıları: ss.137-148

Özet

ÖZET

Amaç- Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesi, tüketicinin istek ve ihtiyaçlarının farklılık göstermesi gibi birçok sebep işletmeleri, kendilerini rakiplerinden ayırt edebilecek unsurlar tespit etmeye itmiştir. Bu yüzden marka sadakati oluşturabilecek öğelerin araştırılması doğru stratejilerin geliştirilmesi açısından oldukça önemlidir. Bu araştırmanın amacı; benlik-marka bağının marka sadakati üzerindeki etkisinde, marka aşkı ve marka deneyiminin aracılık rolünün araştırılmasıdır.

Yöntem- Araştırmanın ana kütlesini Erzincan il sınırlarında yaşayan 18 yaş ve üzeri üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Anketlerin hatalı ve eksik cevapları elendikten sonra 300 adet anket formu değerlendirmeye tabi tutulmuştur.

Bulgular- Elde edilen sonuçlar benlik-marka bağının marka sadakati üzerinde anlamlı etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte benlik-marka bağının marka sadakati üzerindeki etkisinde marka aşkı ve marka deneyiminin aracılık rolleri olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç- Marka bağlılığı yaratmada benlik marka bağı, marka deneyimi ve marka aşkı etkilidir. 

ABSTRACT

Purpose- Today, many reasons such as the rapid development of technology and the differences among the demands and needs of the consumers have led the enterprises to identify the elements that can distinguish themselves from their competitors. Therefore, researching the elements that can create brand loyalty is very important in terms of developing the right strategies. The aim of the study is to investigate the mediation role of brand love and brand experience in the effect of self-brand connection on brand loyalty.

Methodology- The research population consists of 18-year-and older university students living in Erzincan province. After the mistaken and deficient answers in the questionnaire have been eliminated, 300 questionnaire forms have been evaluated.

Findings- The results obtained show that self-brand connection has a significant effect on brand loyalty. On the other hand, it is determined that brand love and brand experience have mediation roles in the effect of self-brand connection on brand loyalty.

Conclusion- Brand loyalty, brand experience and brand love are effective in creating brand loyalty.