Octagonal Shaped Microstrip Patch Antenna Design for Fifth Generation Technologies


Creative Commons License

Gündoğdu D. Y., Ertay A. O.

1. Elektrik Elektronik Mühendisliğinde Güncel Gelişmeler Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 24 - 25 September 2021, pp.1-5

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-5
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

Wireless communication systems, which have recently entered our lives, have brought various innovations. Many different fields of study have emerged with the spread of these systems over time. The Fourth Generation (4G) systems used today in wireless communication systems have begun to fall short in line with new needs. It is expected that 4G systems will be replaced by Fifth Generation (5G) systems in the near future. One of the prominent issues in the transition to 5G systems is antenna technologies, which are an important element of communication systems. Antenna designs in 5G technologies have many different advantages such as better signal reception, low power consumption, compact structure and more functionality than designs that continue to be used today. In this study, an innovative antenna design operating at 3.5 GHz covering the N78 frequency band for 5G systems is presented. As a result of antenna design, gain of 4.71 dB and impedance bandwidth of 0.332 GHz are obtained. Antenna design is carried out in three steps and frame geometry of design in the first step is preserved and patches with various geometries are added to it in the other steps. Design steps are performed at CST Microwave studio

Yakın zamanda hayatımıza giren kablosuz haberleşme sistemleri çeşitli yenilikleri de beraberinde getirmiştir. Bu sistemlerin zamanla yaygınlaşması ile birçok farklı çalışma alanı ortaya çıkmıştır. Kablosuz haberleşme sistemlerinde bugün kullanılan Dördüncü Nesil (4N) sistemler yeni ihtiyaçlar doğrultusunda yetersiz kalmaya başlamıştır. 4N sistemlerin yakın bir gelecekte yerini Beşinci Nesil (5N) sistemlere bırakması beklenmektedir. 5N sistemlere geçiş sürecinde öne çıkan konulardan biri haberleşme sistemlerinin önemli bir unsuru olan anten teknolojileridir. 5N teknolojilerde yer alan anten tasarımlarının bugün kullanılmaya devam eden tasarımlardan daha iyi sinyal alma, düşük güç tüketimi, kompakt yapıda ve daha işlevsel olması gibi birçok farklı avantajları olmaktadır. Bu çalışmada 5N sistemlere yönelik n78 frekans bandını kapsayan 3.5GHz’de çalışan yenilikçi bir anten tasarımı sunulmuştur. Anten tasarımı sonucunda 4.74 dB kazanç ve 0.350 GHz empedans bant genişliği elde edilmiştir. Yapılan anten tasarımı üç adımda gerçekleştirilmiş ve ilk adımda yer alan tasarımın çerçevesi korunarak diğer adımlarda üzerine çeşitli geometrilere sahip yamalar eklenmiştir. Tasarım adımları CST Microwave Studio’da gerçekleştirilmiştir.