Farklı Oranlarda Uçucu Kül İkame Edilerek Üretilen Betonların Klor Geçirimliliklerinin Belirlenmesi


Erdoğdu Ş., Kandil U., Nayır S.

9. Ulusal Beton Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 18 April 2015, pp.59-69

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.59-69
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: No

Abstract

Betonda dayanıklılık sürdürülebilirlik açısından son derece önemlidir. Dayanıklılığın anahtarı geçirimliliktir. Geçirimsiz beton üretmenin temel amacı dış ortamda bulunan zararlı maddelerin betonun bünyesine girişini önlemektir. Bu noktada başvurulan yöntemlerin başında mineral katkı maddesi kullanmaktır. Mineral katkı maddesi kullanılan betonların daha az boşluklu olması yanı sıra açığa çıkan düşük hidratasyon ısısı dolayısıyla çatlama eğilimleri de azdır. Geçirimsizliği temin etmek suretiyle başta donatı korozyonu olmak üzere alkali-agrega genleşmesi ve sülfat etkisinin betonun durabilitesi noktasında neden olacağı olumsuz etkiler de kontrol edilmiş olur. 

Gerçekleştirilen çalışmanın temel amacı uçucu kül ikamesinin betonun durabilite özelliklerine etkisini incelemektir. Bu amaçla gerçekleştirilen deneysel çalışmada farklı oranlarda çimento ile ikame edilen uçucu kül ile üretilen betonların hızlı klor geçirimlilikleri, maksimum su işleme derinlikleri, kılcallık katsayıları ve basınç dayanımları değerlendirilmiştir. Uçucu külün artan oranlarda çimento ile ikamesinin basınç dayanımına etkisi olumsuz olmasına karşın klor geçirimliliğinde belirgin bir azalma sağladığı gözlemlenmiştir. Uçucu kül ikamesi artışının su işleme derinliği ile kılcallık üzerinde de benzer şekilde belirgin bir iyileştirme sağladığını söylemek mümkündür. Gerek klor geçirimliliği gerekse su işleme ve kılcallık açısından sağlanan bu iyileştirmeler özellikle korozif ortamlara maruz beton ve betonarme yapıların üretiminde sürdürülebilirlik noktasında uçucu kül kullanımının azımsanmayacak yarar sağladığını ifade etmek mümkündür.