Türkiye'de müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda piyanonun eşlik çalgısı olarak kullanılma durumu


ÖZELMA Y.

Uluslararası Eğitimde Değişim ve Yeni Yönelimler Sempozyumu, Konya, Türkiye, 22 - 24 November 2013, ss.422-435

  • Basıldığı Şehir: Konya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayısı: ss.422-435

Özet

Çalışma; Türkiye’de müzik öğretmeni yetiştiren kurumlardaki bireysel çalgı ve ses eğitiminde, piyanonun eşlik çalgısı olarak kullanılma durumunu betimlemek amacıyla yapılmıştır. Piyano eşlikli icra çalışmaları, bireysel çalgı ve ses eğitiminde niteliği etkileyen önemli unsurlardandır. Araştırmada; “Türkiye’de müzik öğretmeni yetiştiren kurumlardaki bireysel çalgı ve ses eğitiminde, piyanonun eşlik çalgısı olarak kullanılma durumu nedir?” sorusu problem olarak belirlenmiştir.Betimsel nitelik gösteren araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılmış olan 3 ayrı “yapılandırılmış görüşme formu” ile; bireysel çalgı ve ses eğitimi derslerini yürütmüş 13 öğretim elemanının, “piyano”, “piyano ve öğretimi” derslerini yürütmüş 6 öğretim elemanının ve lisans 3., 4. sınıflarında okuyan 47 öğrencinin görüşleri alınmıştır. İlgili görüşler doğrultusunda araştırma sonucunda; bireysel çalgı ve ses eğitimi dersleri kapsamında piyanodan eşlik çalgısı olarak kısmen faydalanıldığı, piyano eşlikli icra çalışmalarının öğrencinin; ritim duygusu, entonasyon, icrasında müzikalite bakımından gelişimine katkı sağladığı ve müzik eğitimi lisans ders programında yer almayan korrepetisyon (eşlikli çalma) dersinin büyük ölçüde gerekli olduğu tespit edilmiştir.

The study was conducted to describe the effects of the use of piano as an accompaniment instrument for the individual instrumental and vocal training in the music teacher training institutions in Turkey.Since the accompaniment with piano is one of the factors affecting the quality of the individual instrumental and vocal works, we have intended to determine the state of the use of piano as an accompaniment instrument for the individual instrumental and vocal training in the music teacher training institutions in Turkey.In this descriptive study, 3 different “structured interview forms” were used as a data collection tool. The opinions of the 13 faculty members, who conducted the individual instrumental and vocal training courses, 6 faculty members, who conducted the piano/education of piano lessons and 47 students attending the classes for a bachelor’s degree, were obtained using the interview forms. As a result of this study, it was determined that the students partly benefited from accompaniment with piano during the individual instrumental and vocal training lessons, that the accompaniment with piano provided improvement in terms of the sense of rhythm, the intonation, and the musicality of the performance. It was also concluded that the co-repetition (playing with accompaniment), which does not included in the curriculum of the music education program, was highly necessary.