Advıses In The Context Of Revealıng Ideal Human Type In Dîwân’s Of Gevherî and Âshık Omer


Creative Commons License

Vanlı M.

7. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi , Kaposvar, Hungary, 25 - 30 August 2015, pp.441-451

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kaposvar
  • Country: Hungary
  • Page Numbers: pp.441-451
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: No

Abstract

Gevherî and Âshik Omer are rated among most important represantatives of Folk Poetry. These poets who mentioned about disloyal aspect of love, circumstances of poet-singers, sorrow of competitors and mercilessness of destiny have aimed at guiding of collocutors via succint statements which is available between lines or whole of the poem, to direct the people to goodnes and provide them with good traits and good character, with the intent of prescribing the good and preventing from evil. They have adviced sometimes to poet-singer or beloved, and sometimes to public for improvement of society. In this study we will endeavor to reveal ideal human type by means of clasifying their advises simply on the basis of poem of two great poet of century in the field of Folk Poetry. 

Gevherî ve Âşık Ömer 17. Yüzyıl Halk şiirinin en önemli temsilcilerindendir. Şiirlerinde sevgilinin vefasızlığından, âşıkların ahvâlinden, rakiplerin ıstırabından ve feleğin acımasızlığından bahseden bu şairler insanı iyiliğe teşvik ve kötülükten men etme adına kişiyi hayra sevk etmek, güzel haslet ve karakterlerle donatmak için bazen şiirlerinin tamamında bazen de mısra aralarına serpiştirdikleri veciz ifadelerde muhataplarına yol göstermek istemişlerdir. Bazen aşığa, bazen sevgiliye bazen de cemiyetin ıslahı için umuma nasihat etmişlerdir. Biz bu çalışmamızda Halk şiirinde yüzyılın iki büyük şairinin manzumelerinden yola çıkarak nasihatlerinin genel bir tasnifini yapıp ideal insan tipini ortaya koymaya çalışacağız