İnovasyon Çalışmalarında Bir Ülke Analizi: Rusya Örneği


Creative Commons License

NEGİZ M.

12. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Muğla, Türkiye, 2 - 04 May 2013, ss.5-15

  • Basıldığı Şehir: Muğla
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayısı: ss.5-15

Özet

Çalışmanın amacı: Rusya, hazırlamış olduğu “Concept 2020” planı çerçevesinde, 2020 yılına kadar yerine getirmesi gereken yükümlülüğü “teknoloji ve inovasyon” olarak özetlemiştir. Çalışmanın amacı, Rusya’nın kendisi için belirlemiş olduğu plan çerçevesinde yaptığı faaliyetleri tespit etmek ve Türkiye için yapılabilecek olan uygulamalara dikkat çekmektir. Ayrıca, Rusya Federasyonu’nun inovasyon yolculuğu sırasındaki kazanımlarını incelemek de bir diğer amacı oluşturmaktadır.
Çalışmanın metodu: Çalışma, Rusya Federasyonu’nun inovasyon çalışmaları üzerine yayınlanmış dokümanların incelenmesi, nitel bir çalışma yapılarak sonuca varılması şeklinde gerçekleştirilecektir. Yapılmış olan çalışmaların ve elde edilen sonuçların betimsel bir tasviri yapılarak konu açıklığa kavuşturulmuş olacaktır.
Araştırma bulguları: Rusya Federasyonu son yıllarda, enerji kaynaklarına sahip olmanın yeterli olmadığını düşünmekte, “ teknoloji ve inovasyon” çalışmalarına ağırlık verilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Viladimir Putin’in ilk başkanlık dönemlerinde başlanılan, Dimitry Medvedev döneminde ağırlık verilen inovasyon çalışmaları, Viladimir Putin’in 2012 yılı değerlendirme konuşmasında vurguladığı üzere, kapsamı artırılarak devam ettirilecektir.
Kendisine hedef olarak ABD’deki Silikon Vadisi’ni belirlemiş olan Rusya Federasyonu yönetimi, Moskova yakınlarında büyük bir inovasyon kompleksi inşa etmiş bulunmaktadır. İçerisinde devlet ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına yer tahsisi yapılmış, üniversite ve enstitüsü de kurulmuş olan bu yapı, Rusya Federasyonu’nun inovasyon çalışmalarındaki kararlığını göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Concept 2020, İnovasyon, Rusya Federasyonu