Elit Oryantiring Sporcularının Görsel Reaksiyon Süreleri İle Karar Verme Stilleri Arasındaki İlişki


Pulur A., Akcan İ. O.

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, cilt.2, ss.53-61, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 2 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.53-61

Özet

Bu çalışmanın amacı, Elit Oryantiring sporcularının görsel reaksiyon süreleri ile karar verme stilleri arasındaki ilişkinin araştırılması olarak belirlenmiştir. Araştırma ilişkisel tarama modelinin kullanıldığı betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini Türkiye Oryantiring Federasyonu elit 21 yaş erkek kategorisinde yarışan ve tesadüfi yöntemle belirlenen 40 Gönüllü sporcudur. Çalışmada Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından icra edilen Oryantiring yarışmasına katılan ve Oryantiring branşında 21 yaş üzeri elit erkek kategorisinde müsabakalara iştirak eden, ulusal ve uluslararası tecrübeye sahip 40 aktif Oryantiring sporcusunun görsel reaksiyon süreleri görsel reaksiyon ölçüm testi Newtest 1000 (Finlandiya) aleti ile ölçülmüş ve ardından Melbourne karar verme ölçeği II anketi uygulanmıştır. Elde edilen bulguların analizleri SPSS 19.0 Paket programında yapılmıştır. Elit oryantiring sporcularının görsel reaksiyon süreleri ile karar verme stilleri arasındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı, demografik değişkenler için t-testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Sonuç olarak elit 21 yaş üzeri erkek Oryantiring sporcularının görsel reaksiyon süreleri ve karar verme stilleri arasındaki ilişkide dikkatli karar verme stilini daha fazla tercih ettikleri belirlenmiş olup, biyolojik yaşı büyük olan oryantiring sporcularının yaşı genç olan sporculara göre kararlarını daha dikkatli bir şekilde verdikleri tespit edilmiştir.