Havayolu İşletmelerinin Ekonomik Özellikleri


KOÇAK D.

Havayolu Taşımacılığı, "Masat M..", Editör, Atatürk Üniversitesi Deneyim Açıköğretim Yayıncılık, Erzurum, ss.1-19, 2016

  • Basım Tarihi: 2016
  • Yayınevi: Atatürk Üniversitesi Deneyim Açıköğretim Yayıncılık
  • Basıldığı Şehir: Erzurum
  • Sayfa Sayıları: ss.1-19
  • Editörler: "Masat M..", Editör

Özet

•Türkiye ve dünyada havacılık faaliyetleri sürekli bir gelişim içerisindedir ve bu gelişim uzun yıllar devam edecektir. Büyük bir gelişim içerisinde olan havacılık sektörü birçok yatırımcı için cezbedici bir sektör olmaktadır. Fakat gerek sektöre girişte çok büyük sermaye gereksinimi gerekse sektörden çıkış maliyetinin çok yüksek olmasından ötürü bir o kadarda riskli bir sektördür.

•Havayolu taşımacılığı sektörü oligopol bir yapıya sahiptir. Oligopol yapı çok sayıda alıcının az sayıda satıcının olduğu ve sektördeki firmaların faaliyetlerini yerine getirirken diğer firmaların faaliyetlerini de göz önünde bulundurmasını ifade eder. Yüksek oranda sermaye gereksinimi, yasal engeller, uzman pilot, yetenekli teknik eleman, işletme personeli gereksinimi, hub havaalanlarına giriş zorluğu ve finansal zorluklar sektöre girişteki engeller olarak belirtilebilirler.

•Sektördeki giriş engellerinin yanında havayolu taşımacılığının ekonomik boyutunu ilgilendiren ölçek ekonomisi özelliği, birleşmeler yoluyla büyüme, karşılıklı bağımlılık, sermaye yoğun bir sektör olması, yüksek nakit akışı, emek yoğun bir sektör olması, düşük kar marjları, talebin mevsimlere göre değişmesi gibi özellikleri de vardır.

•Havayolu firmalarının faaliyetlerini yerine getirirken katlandıkları birtakım maliyetler söz konusudur. Bu maliyetler genel olarak sınıflandırıldığında operasyonel olmayan ve operasyonel maliyetler olarak ikiye ayrılırlar. Operasyonel olmayan maliyetler içerisinde faiz giderleri, varlık satış zararları, iştiraklerdeki zararları, kur farkı zararları vb. maliyetler yer alır. Operasyonel maliyetler ise endirekt operasyonel maliyetler ve direkt operasyonel maliyetler olarak ikiye ayrılır.