IDENTIFYING THE POTENTIAL FOR ELECTRIC VEHICLES IN THE PROVINCE OF ERZURUM


Sünbül Ş., Tortum A.

12. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 23 - 25 December 2023, pp.1397-1406

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1397-1406
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

Global warming and air pollution are two of the world's biggest problems, and they require innovative solutions. Across the globe, various sectors are working to produce solutions that will create a more livable, clean, and sustainable environment. One of the most popular technologies for preventing air pollution today is electric vehicle technology. The popularity of electric vehicles has risen due to their lower greenhouse gas emissions compared to diesel and internal combustion engine vehicles, as well as the depletion of fossil fuels. As a result, there has been a recent increase in the development of electric vehicle technology. Incentives and sales strategies have also contributed to the growing ownership of electric vehicles. The rapid development of electric vehicle technology has necessitated sectoral advancements. Numerous studies are being conducted on topics such as electric vehicle sales strategies, charging stations and their spatial requirements, knowledgeable employees, and energy demands. The primary objective of these studies is to determine the level of interest and desire to own an electric vehicle. Numerous studies are underway to determine the level of interest in electric vehicles and the desire to own them. This study determined the extent of interest in electric vehicle ownership through a small-scale survey conducted in Erzurum. Statistical analysis was performed using the chi-square test. The results can serve as a basis for future sales forecasting studies.

Dünyanın en büyük sorunu haline gelen küresel ısınma ve hava kirliliği, insanları yeni çözümler üretilmesi için zorunlu bırakmaktadır. Dünya genelinde tüm sektörlerde, daha yaşanılabilir temiz ve sürdürülebilir bir çevre için çeşitli çözümler üretilmeye devam etmektedir. Bunların başında gelen hava kirliliğini önlemek amacıyla günümüzde en çok rağbet gören teknoloji elektrikli araç teknolojisidir. Dizel ve içten yanmalı motorlu araçların sera gazı emisyonunu kritik olarak artırmaları ve özellikle fosil yakıtların tükenmekte olması sebebiyle elektrikli araca yönelim artmıştır. Bu sebeple elektrikli araç teknolojisindeki gelişmeler son zamanlarda oldukça yoğunlaşmıştır. Bu konudaki teşvikler ve satış stratejileri de elektrikli araç sahipliklerinin yıldan yıla katlanarak devam etmesine sebep olmuştur. Elektrikli araç teknolojisinin hızlı gelişimi, bu alanla ilgili sektörel geliştirmelerin yapılmasını kaçınılmaz kılmıştır. Bu konuda elektrikli araç satış stratejileri, şarj istasyonları ve bu istasyonlar için yer, bilgili çalışan, enerji gereksinimleri gibi konularda birçok çalışma yürütülmektedir. Bu çalışmaların başında elektrikli araca olan ilgi ve sahip olma isteğinin belirlenmesi gelmektedir. İnsanların elektrikli araçlara hangi oranda ilgili oldukları ve sahip olmayı ne kadar istedikleri ile ilgili birçok çalışma yürütülmektedir. Bu çalışmada da Erzurum ilinde yapılan küçük çaplı bir anket sayesinde elde edilen veriler ile elektrikli araç sahipliğine ilginin boyutu belirlenmiştir. Çalışmada, ki-kare testi kullanılarak istatistiksel çözümleme yapılmıştır. Ortaya çıkan sonuçlar, ileride planlanacak olan satış tahmini çalışmalarına altlık olarak kullanılabilecektir.