TEL EROZYON YÖNTEMİYLE İŞLEME ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


Siyambaş Y. , Çakıroğlu R., Turgut Y.

2nd International Turkish World Engineering and Science Congress, Antalya, Türkiye, 7 - 10 November 2019, cilt.1, no.1, ss.649-658

  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayısı: ss.649-658

Özet

Günümüz endüstrisinin artan ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yeni malzemeler ve bunların işlenmesinde kullanılan yeni teknikler geliştirilmektedir. Malzemelerin sahip olduğu aşınma direnci, akma-kopma mukavemeti gibi mekanik özelliklerinin iyileştirilmesi ile yeni nesil çelikler ortaya çıkmıştır. Bu çeliklerin kazandıkları yüksek mukavemet ve aşınma direnci gibi özelliklerinden dolayı geleneksel yöntemlerle işlenmelerinde bazı zorluklarla karşılaşılmaktadır. Geleneksel imalat yöntemlerinin yetersiz kaldığı durumlarda kullanılan en yaygın alışılmamış imalat yöntemlerinden birisi de tel erozyon ile işleme yöntemidir. Bu yöntemin önemli bir avantajı da diğer tüm geleneksel olmayan işleme yöntemlerindeki gibi iş parçası ve tel elektrot arasında fiziksel bir temasın olmamasıdır. Bu durum da beraberinde kesme için gerekli olan itme kuvvetini ortadan kaldırmaktadır. Geleneksel yöntemlerde takımın iş parçasına uyguladığı yüksek kesme kuvvetinden dolayı iş parçasında oluşan çarpılma olayları bu yöntemle ihmal edilecek düzeydedir. Tel erozyonla işlemenin avantajının yanında çok sayıda parametre içermesinden dolayı birçok problemle karşılaşılmaktadır. Parametre seçimi imalat sanayisinde kalite ve maliyet konularını doğrudan etkilemektedir. Bu çalışmada, günümüze kadar tel erozyon ile metal kesme üzerine yapılan çalışmalar araştırılmıştır. İncelenen çalışmaların, işlemede vurum akımı, vurum süresi, vurum ara süresi, tabla hızı, dielektrik sıvı basıncı, tel gerginliği, tel ilerleme hızı, servo-kontrol voltajı gibi işleme parametrelerinin yüzey pürüzlüğü, talaş kaldırma oranı ve tel aşınma oranı üzerine olduğu görülmüştür. Çalışmalar daha çok işleme parametrelerin yüzey pürüzlülüğüne olan etkileri üzerinedir.