Uzaktan Eğitim Uygulamalarında Rusya Örneği


Creative Commons License

NEGİZ M.

Uzaktan Eğitim ve Teknolojileri Sempozyumu, Konya, Türkiye, 1 - 03 November 2013, ss.71-80

  • Basıldığı Şehir: Konya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayısı: ss.71-80

Özet

Yakın zamana kadar kabul edilmesi mümkün görünmeyen uzaktan eğitim uygulamaları gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Sosyal bilimlerin yanında, tıp eğitimi gibi alanlarda da kullanılmaya başlanan uzaktan eğitim programları sektörün ilgisini çekmektedir. Zaman, mekân ve coğrafya gibi çeşitli nedenlerle eğitim imkânlarından faydalanamayan kişilere ulaşma fırsatı sunan uzaktan eğitim bütün ülkelerin geliştirmeye çalıştığı bir alan haline gelmiştir.

Dünyadaki gelişmelere uyum sağlamaya çalışan Rusya Federasyonu da, 1996 yılından itibaren uzaktan eğitim uygulamaları ile ilgilenmektedir. UNESCO tarafından 1996 yılında Moskova’da düzenlenen kongre, dünya ülkelerinin eğitim sistemlerinde uzaktan eğitim olmadan gelişim olmayacağını ortaya koymuştur. Uzaktan eğitimin önemini kavrayan Rusya, bu alanda kullanılan teknoloji ve yöntemleri geliştirmeye çalışmaktadır.

           Anahtar kelimeler: Uzaktan Eğitim, Teknoloji, Rusya Federasyonu