Alevi-Bektaşi Geleneğinde Elma


Creative Commons License

DAŞDEMİR Ö.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi – The Journal of International Social Research, cilt.8, ss.83-97, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 8 Konu: 37
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi – The Journal of International Social Research
  • Sayfa Sayıları: ss.83-97

Özet

Tek Tanrılı dinlere mensup halklarda, yaygın olarak, Âdem ile Havva’nın cennette yedii yasak meyve olarak kabul edilen elma; dünya halklarının mitolojilerinde kültürel bir imge olarak kullanılagelmitir. Türk kültüründe de kayda deer bir yeri olan elma, Alevi-Bektai gelenekte Cebrail tarafından Hz. Ali’ye cennetten getirildiine inanılan kutsal bir meyvedir. Bu çalımada yazılı ve sözlü kaynaklardan tespit edilen bilgiler ııında, Alevi-Bektailerin elma algısı ortaya çıkarılmaya çalıılmı; Türk sözlü kültüründe önemli bir yeri olan elmayla ilgili, Alevi-Bektai gelenekteki deiik inanı ve uygulamalar örneklendirilmi; böylece zengin Türk kültürünün kendi içindeki çeitlilik gözler önüne serilmitir.

Apple; accepted, commonly, as the forbidden fruit Adam and Eve ate in heaven, by the peoples connected with monotheistic religions has been used as a cultural image in the mythology of the peoples of the world. Apple, which had a remarkable place in Turkish culture, is a sacred fruit, believed to be brought by Gabriel to Ali in the AleviteBektashi tradition. In this study, in the light of the information determined from written and oral sources, the perception of apple of Alevite-Bektashis was tried to be revealed; regarding apple which has an important place in Turkish oral culture, different beliefs and practices in the Alevite-Bektashi tradition were exemplified; in this way the diversity of rich Turkish culture in itself was demonstrated.