Oscillatoria Türlerinin Tıbbi Özelliklerinin Araştırılması


Pabuçcu K., Demiriz Yücer T.

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi- GBAD, vol.6, no.1, pp.46-59, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Siyanobakteriler içindeki en önemli gruplardan biri olan Oscillatoria türleri, yeryüzündeki farklı (deniz, tatlı, acı) su ortamlarında yaşayabilen ve ekstrem şartlara dayanıklı türlerdir. Özellikle sığ sularda yayılış gösterirler. Bu türler, ilaç hammaddesi olabilecek temel bileşenleri içerdikleri ve daha az toksik oldukları için, tıbbi açıdan önem arz etmektedirler. Son yıllarda, tıbbi açıdan bu alglere olan ilgi artmaktadır. Bu çalışmada, Oscillatoria türlerinden elde edilen moleküllerin antibiyotik, antiviral, antikanser, antifungal, antibakteriyal, antiinflamatuar özellikleri ve bazı farmakolojik etkileri ortaya konulmuş; onların tıbbi özellikleri konusunda yapılan araştırmalar tartışılmıştır.