Ortaokul Öğrencilerinin Bazı Noktalama İşaretlerini ve Yazım Kurallarını Uygulayabilme Düzeyleri (İstanbul Örneği)


Creative Commons License

ULUDAĞ E. , YILDIRIM D.

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.319-342, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 18 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2016
  • Doi Numarası: 10.17556/jef.72765
  • Dergi Adı: Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.319-342

Özet

Bu araştırma ortaokul öğrencilerin yazım kuralları ve noktalama işaretlerini kullanma beceri düzeylerini belirlemek üzerine hazırlanmıştır. Çalışmada İstanbul’da bulunan bir okulun 5, 6, 7 ve 8. sınıfında okuyan 404 öğrenciyi kapsayan bir istatistik çalışmasıyla elde edilen veriler kullanılmıştır. Bu veriler, ayrıntılı biçimde, tablolar ve açıklamalar hâlinde sunulmuştur.Çalışmada, araştırılmak istenen problemin mevcut durumunu ortaya koymaya yönelik olan betimsel yöntem kullanılmıştır. İlk olarak araştırılmak istenen noktalamaişaretleri ve yazım kuralları belirlenmiştir. Daha sonra öğrencilerin seviyelerine uygun olan ve araştırma için uygun nitelikte bir metin hazırlanmıştır. Metin, ilköğretim ikinci kademe sınıflarında öğrencilere dikte ettirilip uygulama sonunda kâğıtlar toplanmıştır. Öğrencilerin yazdıkları kâğıtlar tek tek okunarak belirlenen noktalama işaretlerini kullanabilmeve yazım kurallarını uygulama becerileri incelenmiş ve yaptıkları hatalar kâğıt üzerinde işaretlenip sayısal olarak tespit edilmiştir. Uygulama sonucu elde edilen veriler bilgisayara aktarılmıştır. Daha sonra bu veriler SPSS programı ile değerlendirilip öğrencilerin bazı noktalama işaretleri ve yazım kurallarını uygulayabilme düzeyleri ve bu düzeyin bazı değişkenlere göre değişip değişmediği tespit edilmiştir. Öğrencilerin belirlenen noktalama işaretleri ve yazım kurallarını kullanma beceri düzeylerini belirlemek için ANOVA testi uygulanmış, test sonucunda ulaşılan değerler tablolar halinde ortaya konulmuştur.Araştırma sonucunda ortaokul öğrencilerinin yazım ve noktalama kurallarını uygulama becerilerinde farklılıklar tespit edilmiştir.