Türkiye'de Siyasal İktidarlara Gösterilen Rıza: Seçmenlerin Oy Verme Modellerini Benimseme Düzeyleri


ARSLAN M. A., CEYLAN F., HANCIGAZ E.

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.13, no.2, pp.76-85, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Günümüz dünyasında çok yaygın bir yönetim şekli olan demokrasinin en önemli unsuru seçimlerdir. Seçimler aracılığıyla seçmen, kendini yönetme yetkisini bir başkasına vermektedir. Bu açıdan siyasal yelpazede iktidarı elde etme amacıyla yarışanların üstesinden gelmesi gereken en önemli konu, seçmenin rızasını kazanmak olmuştur. Ayrıca “rıza” kavramı son zamanlarda üzerinde çalışılmaya başlanan önemli konulardan biridir. Bu açıdan bu çalışma ile seçmenlerin oy verme davranışlarını benimseme düzeyleri ve bu bağlamda oy verme kararlarının kendi rızalarını yansıtıp-yansıtmadığı anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu çalışma betimsel tarama modeli ile yapılmıştır. Çalışma kapsamında elde edilen bulgular incelenmiş ve genel sonuç olarak vatandaşların oy verme modellerini benimseme düzeylerinin modelden modele farklılık gösterdiği görülmüştür. Ayrıca bu farklılıklara bağlı olarak seçmenlerin oy verme kararlarındaki bireysel rızalarının da farklı olabildiği anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Demokrasi, siyasal iktidar, oy verme, rıza.