19. YÜZYIL SONLARINDA REFAHİYE VE ÇEVRESİNDE ASAYİŞ PROBLEMLERİ


Creative Commons License

Birol N.

Refahiye Araştırmaları Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 14 - 15 March 2019, vol.1, pp.335-355

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Erzincan
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.335-355
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZ

19.yüzyılın son çeyreğinde Erzurum vilâyetinin Erzincan sancağına bağlı Gercanis nahiyesi 1872’de Refahiye adını almış, 1881’de de kaza statüsüne kavuşmuştur. 19. yüzyılın sonlarında Anadolu’nun hemen her yerinde görülen iç karışıklıkların başında Ermeni Meselesi gelmekte idi. Refahiye, Kuruçay ve Kemah bölgelerinde meydana gelen Ermeni olayları sebep ve sonuçlarıyla araştırmamızın ana konusunu oluşturmaktadır. Bununla beraber aynı tarihlerde bölgenin nüfus yapısı da verilerek Ermenilerin boş hayaller peşinde koştuklarını ve bu hayallerinin nelere mal olduğunu göstermeye çalıştık. Ancak konuyu 19. yüzyıl ile sınırlı tuttuk. Çünkü I. Dünya Savaşı’ndaki çatışmalar ve tehcir olayları zaten çalışılmış konulardı. Bundan başka yine aynı tarihlerde bölgede meydana gelen ufak tefek asayiş problemleri hakkında arşivde bulabildiğimiz birkaç vakıayı da çalışmamıza ekledik.

19.AT THE END CENTURY INAROUND REFAHİYE PUBLIC ORDER PROBLEMS

ABSTRACT

In the last quarter of the nineteenth century, the town of Gercanis, which was connected to the Erzincan sanjak of the Erzurum province, took the name of Refahiye in 1872 and in 1881 it became an accident. At the end of the nineteenth century, the Armenian question came to the forefront of the internal turmoil seen almost everywhere in Anatolia. Refahiye, Kuruçay and Kemah regions of the Armenian events occurring in the cause and results of our research is the main issue. On the same date, the population structure of the region was given and we tried to show that the Armenians were pursuing empty dreams and what these dreams cost. However, we limited the issue to the 19th century. Because the conflicts and relocation of World War I were already studied. In addition, we have added a few cases that we can find in the archives about the minor public order problems that occurred in the region on the same dates.