Eylem araştırmasının eğitimde kullanımı


YULADIR C., DOĞAN S.

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, cilt.13, ss.105-122, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 13
  • Basım Tarihi: 2009
  • Dergi Adı: EKEV AKADEMİ DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.105-122

Özet

Eylem araştırması ilk olarak toplumsal problemleri anlamak ve bu problemler üzerinde araştırmalar yaparak çözümler üretmek amacıyla kullanılmış, böylelikle toplumda gerekli olan sosyal değişimlerin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Tarihi 20. yüzyılın başlarına kadar dayanan eylem araştırması uzun bir süre bilimsel olmamakla suçlanmış ve bu dönemde nicel veri toplama teknikleri baskın olmuştur. 20. yüzyılın son çeyreğine gelindiğinde ise artık nicel yaklaşımların sosyal olgu ve olayların açıklanması ve insan davranışlarının analizinde yetersiz kaldığının farkına varılmış, bu durum nitel araştırma yaklaşımlarının tekrar gündeme gelmesine olanak sağlamıştır. Bu dönemde
bilimsel araştırma yöntemlerinin eğitim konularını çözme aracı olarak uygulanabilirlikleri
sorgulanmış ve bu bakış açısıyla eylem araştırmaları tekrar önem kazanmıştır. Ancak, akademisyenlerden daha ziyade öğretmenler tarafından kullanılan eylem araştırmasının ülkemizdeki önemi hala kavranamamıştır. Diğer taraftan ülkemizdeki öğretmenlerin çoğunun eğitim araştırmalarına uzak kaldıkları ve yapılan araştırmaları takip etmedikleri de bilinen bir gerçektir. Eylem araştırması yapan öğretmenler hem kendi yöntemlerine, algılarına, anlayışlarına ve öğretme süreçlerini içine alan bütün yaklaşımlara daha duyarlı olabilmekte hem de kendi uygulamaları konusunda daha eleştirel olabilmektedirler. Bu çalışmada; eylem araştırması tanıtılmış, aşamaları ve çeşitleri
ele alınmış, önemi ortaya konmuş, yurtiçi ve yurt dışında yapılmış olan bazı eylem araştırması örnekleri üzerinde durulmuştur.