DESTİNASYON İMAJ ALGISINA YÖNELİK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KEMALİYE ÖRNEĞİ


Creative Commons License

TAŞ M. , Akyol C., Zengin B.

lnternational Journal of Geography and Geography Education, ss.637-655, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: lnternational Journal of Geography and Geography Education
  • Sayfa Sayıları: ss.637-655

Özet

Bu araştırma, turistik bir destinasyona eğitim amacıyla gelen kişilerde oluşan imaj algısını ölçme amacıyla gerçekleştirilmiştir. UNESCO Dünya Mirası Değerleri ile Cittaslow’a (Sakin Şehir) aday olan Kemaliye destinasyonunda gerçekleştirilen araştırma kapsamında, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kemaliye Hacı Ali Akın Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ile Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören 282 öğrenciye anket tekniği uygulanmıştır. 26 Şubat-02 Mart 2018 tarihleri arasında yürütülen araştırmadan elde edilen verilerin çözümlenmesinde frekans, faktör ve farklılık analizleri kullanılmıştır. Kemaliye destinasyon imaj algısının öğrenciler üzerindeki etkisinin ölçüldüğü araştırma neticelerine göre katılımcılar “Kemaliye” kelimesini duyduklarında akıllarına ilk olarak; doğa, tarih, kültür ve Karanlık Kanyon unsurları gelmektedir. Yapılan faktör analizi sonucunda çıkan dört faktör boyutuna göre farklılık analizleri yapılmıştır. Farklılık analizleri cinsiyete, kalış süresine, mezun olduktan sonra Kemaliye’ye tekrar gelme isteklerine ve çevresine tavsiye etme tercihlerine göre yapılmıştır. Analizlere göre farklılıkların tespit edildiği çalışma ile Kemaliye destinasyonunun en güçlü imaj algısının tarih, kültür ve doğal çevre boyutlarında olduğu anlaşılmaktadır.  

This research has been carried out to measure the image perception of people coming to a tourist destination for educational purposes. Within the scope of the research carried out in Kemaliye destination, which is a candidate for UNESCO World Heritage and Cittaslow (Slow City), the survey technique was applied to 282 students studying at Erzincan Binali Yıldırım University Kemaliye Hacı Ali Akın School of Applied Sciences and Kemaliye Hacı Ali Akın Vocational School. Frequency, factor and difference analyzes were used to analyze the data obtained from the study conducted between 26 February-02 March 2018. According to the results of the research which has been studied to measure the image perceptions of the students; when the participants hear the word “Kemaliye”, the first words that come to their minds are nature, history, culture and Dark Canyon. As a result of the factor analyzes, 4 factor dimensions and general image size differences were analyzed. Difference analyzes were conducted according to gender, duration of stay, the desire to return to Kemaliye after graduation and the advices about Kemaliye to their environment. It is understood that the most powerful image perception of Kemaliye destination is in the dimensions of history, culture and natural environment.