Türkiye’de Lisansüstü Düzeyde Hazırlanan Ağız Tezleri ve Akademik Ağız Araştırmalarındaki Halk Anlatıları Bibliyografyası


Creative Commons License

DAŞDEMİR Ö.

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.7, ss.797-836, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 7 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
  • Sayfa Sayıları: ss.797-836

Özet

Bibliyografik çalışmalar bilimsel araştırmalar açısından son derece önemlidir. Günümüzde önemi daha da artan bu tür çalışmaların bilimsel araştırmalarda zaman ve enerji kaybını önlediği ve istatistiksel çalışmaları kolaylaştırdığı görülmektedir. Yapılan bu çalışma, halk bilimi araştırmalarında ilgililerine sözü edilen kolaylıkları sağlamak amacını taşımaktadır. Çalışma, Türk üniversitelerinde lisansüstü düzeyde hazırlanan ağız tezleri ve akademik ağız araştırmalarındaki halk anlatılarının bibliyografyasını içermektedir. Bu bağlamda 1036 halk anlatısı tespit edilmiştir. Türkiye ve Türk Dünyası’nın değişik bölgelerine ait ağızlardan derlenen bu anlatılar -birçoğu her ne kadar usta malı anlatmalar olmasa da- halk bilimi araştırmacılarının başvuracağı kaynaklar arasındadır. 

Bibliographic studies are of great importance in terms of scientific studies. Today, it is seen that these studies, of which importance increases, not only prevent the waste of time and energy in scientific studies but also make statistical studies easier. In our study, it is aimed to help those who are interested in folkloric studies. Our study includes the bibliography of folk narratives in dialect theses written in postgraduate degree and academic dialect studies in Turkish universities. In this sense 1036 folk narratives have been determined. These narratives –even if some are not professional- which are collected from different dialects of Turkey and Turkish World, are among the sources that researches can use.