Havayolu Taşımacılığında Stratejik Yönetim


KOÇAK D.

Havayolu Taşımacılığı, "Masat M..", Editör, Atatürk Üniversitesi Deneyim Açıköğretim Yayıncılık, Erzurum, ss.1-19, 2016

  • Basım Tarihi: 2016
  • Yayınevi: Atatürk Üniversitesi Deneyim Açıköğretim Yayıncılık
  • Basıldığı Şehir: Erzurum
  • Sayfa Sayıları: ss.1-19
  • Editörler: "Masat M..", Editör

Özet

Havayolu taşımacılığı sektörü yoğun rekabetin yaşandığı, sektöre giriş ve çıkışların zor olduğu, çevresel belirsizliklerin çok fazla olduğu, teknolojik devir hızının yüksek olduğu bir sektördür. Havayolu yöneticileri gelecele ilgili planlamalarını yaparken kendi güçlü ve zayıf yönlerini ve çevresel tehdit ve fırsatları çok iyi analiz edip bu faktörleri dikkate almalıdırlar.  Firmaların kendi güçlü ve zayıf yönleri ile çevresel tehdit ve fırsatları analiz etmede kullandıkları bu yönteme SWOT analizi denir.  SWOT İngilizce Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats kelimelerinin baş harfleriyle oluşturulmuş bir kısaltmadır.

Havayolları rekabetin çok yoğun olduğu havacılık sektöründe bazı stratejiler kullanarak müşteri taleplerini artırmaya çalışırlar. Porter benzer mal veya hizmet üreten ve aynı tüketici grubuna satış yapmak isteyen işletmelerin izleyeceği iki yöntem olduğunu belirtmiştir. Bu yöntemlerden birincisi işletmenin mal ve hizmeti rakiplerinden daha düşük bir maliyetle üretip piyasada oluşan fiyatla müşteriye satmasıdır. İkinci bir yöntemde ise işletme mal ve hizmetini rakiplerinin mal ve hizmetlerinden farklılaştırarak tüketicilere bu farklılık için ödeyeceği daha yüksek fiyattan satmasıdır.  

İşletmeler stratejilerini belirlerken birçok faktörü dikkate almak zorundadırlar. Bu faktörler Porter tarafından alıcıların pazarlık gücü, tedarikçilerin  pazarlık gücü,  ikame ürün veya hizmet tehdidi, sektöre yeni girecek firmaların tehdidi ve mevcut firmalar arası rekabet olarak beş gruba ayrılmıştır.