Evaluation of Erzurum Gürcükapı Junction with Microsimulation


Baş F. İ., Çolak M. A., Demiriz A. O., Bayata H. F., Bayrak O. Ü., Keleş Ö. F., ...More

International Conference On Access To Recent Advances In Engineering And Digitalization, Kayseri, Turkey, 5 - 07 March 2020, pp.154-155

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.154-155
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

The increase in vehicle ownership in cities depending on technology causes traffic jams and an increase in the number of accidents. The traffic density experienced in urban transportation, especially during peak hours, has become one of the biggest problems to be solved. Due to the increase in the number of vehicles in Erzurum, which is one of the locomotive provinces of the region due to its geopolitical location, it was observed that the central intersections and streets could not bear the current traffic volume. In the last five years in Erzurum, the number of motor vehicles increased by 16,762 and reached 119,108. Increasing traffic volume also affected Gürcükapı Junction, one of the city's central junctions.From the hourly vehicle counts, it was determined that the traffic flow rate decreased and the delay times of the vehicles were very high due to the tail lengths experienced at the peak hours.

In this study, using the AIMSUN software, Gürcükapı Junction was modeled by first considering the current situation and then modeled with the different intersection types selected and compared with each other. In addition, the intersection was modeled as grade-separated in the north and south directions, and it was found to be the most suitable solution in terms of Volume / Capacity ratio, delay time and emission factors. However, due to the high cost of construction, it has been proposed to construct the modern roundabout intersection which is the second suitable solution.

Kentlerdeki araç sahipliliğinin teknolojiye bağımlı olarak artışı trafik sıkışıklıklarına ve kaza sayılarında artışa neden olmaktadır. Kentiçi ulaşımda özellikle zirve saatlerde yaşanılan trafik yoğunluğu, çözülmesi gereken en büyük problemlerden biri haline gelmiştir. Jeopolitik konumu nedeniyle bölgenin lokomotif illerinden biri olan Erzurum ilinde de araç sayısındaki artışlardan dolayı merkezi kavşak ve caddelerin mevcut trafik hacmini taşıyamadığı görülmüştür. Erzurum’da son beş yılda motorlu taşıt sayısı 16.762 artarak 119.108’e ulaşmıştır. Artan trafik hacmi şehrin merkezi kavşaklarından biri olan Gürcükapı Kavşağı’nı da etkilemiştir. Yapılan saatlik araç sayımlarında zirve saatlerde yaşanılan kuyruk uzunlukları nedeniyle trafik akım oranının düştüğü ve araçların gecikme sürelerinin, çok fazla olduğu tespit edilmiştir.

 

Bu çalışmada, AIMSUN yazılımı kullanılarak Gürcükapı Kavşağı’nın önce mevcut durumu ele alınarak modellenmiş, daha sonra ise seçilen farklı kavşak tipleri ile modellenerek birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Ayrıca kuzey ve güney istikametinde bir alt geçit yapılması düşünülerek kavşak modellenmiş ve Hacim/Kapasite oranı, gecikme süresi ve emisyon faktörleri bakımından en uygun çözüm olduğu görülmüştür. Ancak yapım maliyetinin yüksek olması nedeniyle ikinci uygun çözüm olan modern dönel kavşak tipinin yapılması önerilmiştir.