FESTİVALLERİN YEREL HALK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


Creative Commons License

Alagöz G., Taş M.

Journal of gastronomy, hospitality and travel (Online), vol.5, no.2, pp.668-679, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Alternatif turizmin önemli bir parçası olan festivaller, kırsal destinasyonların yoğunlaşması gereken önemli turistik ürünlerden biridir. Festivallerin, her turistik üründe olduğu gibi optimum fayda sağlayabilmek için, stratejik bir bakış açısıyla ele alınması gerekmektedir. Bu araştırma, festivallerin düzenlendikleri şehirlerde oluşturduğu etkilerin yerel halk tarafından nasıl algılandığını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın bir diğer amacı festivalin yerel halk üzerindeki algılarının kentsel gurur oluşumundaki etkisini belirlemektir. Bu bağlamda Erzincan ili Kemaliye ve Refahiye ilçelerinde gerçekleştirilen iki farklı festivalin etkileri incelenmiştir. Araştırma kapsamında Şubat ve Mart 2022 tarihleri arasında Kemaliye ve Refahiye ilçelerinde yaşayanlara anket yapılmıştır. Toplanan 350 anket üzerinden analizler gerçekleştirilmiştir. Festivalin oluşturmuş olduğu pozitif ve negatif algıların ve sosyal faydanın, kentsel gurur üzerindeki etkilerinin analizi gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda yerel halkın en çok hissettiği etkilerin sosyal fayda ve negatif etkiler olduğu görülmüştür. Kent temelli bakıldığında ise, Refahiye’de yerel halkın negatif etkileri daha yüksek düzeyde algıladığı ortaya çıkmıştır. Festivalin algılanan pozitif etkilerinin ve sosyal faydasının kentsel gururu pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda öneriler sunulmuştur.