COMPARATIVE EVALUATION OF WEARABLE SMARTWATCHES THAT MEASURE HEART RATE BASED ON PHOTOPLETHYSMOGRAPHY TECHNOLOGY: HUAWEI HONOR BAND 5 VS XIAOMI MI SMART BAND 5


Creative Commons License

Kayabaş O., Cuğ M., Budak C.

SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.20, no.1, pp.105-118, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

 Abstract: The purpose of this study was to investigate whether Huawei Honor Band 5 (Huawei) and Xiaomi Mi Smart Band 5 (Xiaomi) could provide valid scores when compared the Polar V800 (Polar), that has been accepted as gold standard for heart rate assessment. In total, 11 females and 19 males (Age: 21,9±3 years, height: 172±9,5 cm, weight: 70,6±12,4 kg) individuals from Erzincan Binali Yıldırım University (EBYU) voluntarily participated in this study Participants wore Polar, Huawei and Xiaomi watches at the same time and on different wrists. The Polar watch is fixed on the right wrist, while Huawei is on the right and Xiaomi is on the left. After recording resting heart rate, participants were asked to perform Yo-Yo intermittent recovery test protocol. During the test 75% and 100% of maximal heart rate scores were recorded. Each shuttle result was measured. One sample t-test, Pearson Correlation Coefficient, Intra Class Correlation Coefficient and Bland-Altman were used for statistical analysis. Results showed that there were no significant differences among each other at resting conditions (Polar: 81,3 bpm, Huawei: 81,9 bpm, Xiaomi: 81,1 bpm) (p>0.05). However significant findings were observed in both 75% (Polar: 142,9 bpm, Huawei: 121,1 bpm, Xiaomi: 121,2 bpm (p<0.05) and 100% (Polar: 190,5 bpm, Huawei: 162 bpm, Xiaomi: 157,5 bpm) (p<0.05) of their maximal heart rate. According to findings, Huawei and Xiaomi can be used for daily use, on the other hand it may not be appropriate for athletic performance assessments.

Key Words: Photoplethysmography, Wearable Technology, Heart Rate

 Bu araştırmanın amacı, kalp atım hızı (KAH) ölçümünde fotopletismografi (PPG) teknolojisini kullanan Huawei Honor Band 5 (Huawei) ve Xiaomi Mi Smart Band 5 (Xiaomi) giyilebilir akıllı saatlerinin (GAS) KAH ölçümünde altın standart olarak referans alınan Polar V800 (Polar) saati karşısında geçerli veriler verip veremeyeceğinin kontrol edilmesidir. Araştırmaya, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ), Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi, 11’i kadın, 19’u erkek toplam 30 katılımcı (Yaş: 21,9±3 yıl, Boy: 172±9,5 cm, Kilo: 70,6±12,4 kg) gönüllülük esasına göre katılmıştır. Katılımcılara Polar, Huawei ve Xiaomi saatleri aynı anda ve farklı kollara takılmıştır. Polar saat takılı olduğu sağ kolda sabit kalırken, Huawei sağ ve Xiaomi ise sol kola takılmıştır. Katılımcıların Dinlenik Kalp Atım Hızları (DKAH) kaydedildikten sonra katılımcılar şiddeti sürekli artan Yo-Yo dinlenmeli koşu testine tabi tutularak ulaşabildikleri maksimum KAH’larının %75 ve %100’üne ulaşan değerleri ölçülmüştür. Her mekik sonunda katılımcıların üzerinde yer alan üç farklı saatten KAH ölçümleri alınarak kaydedilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde One-Sample T Testi, Pearson Korelasyon Katsayısı, Sınıfiçi Korelasyon Katsayısı (ICC) ve Bland-Altman Analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların DKAH ölçümlerinde bu üç saat arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı (Polar: 81,3 atım/dk, Huawei: 81,9 atım/dk, Xiaomi: 81,1 atım/dk) (p>0.05), fakat katılımcıların maksimum KAH’larının %75 (Polar: 142,9 atım/dk, Huawei: 121,1 atım/dk, Xiaomi: 121,2 atım/dk) (p<0.05) ve %100’üne (Polar: 190,5 atım/dk, Huawei: 162 atım/dk, Xiaomi: 157,5 atım/dk) (p<0.05) denk gelen ölçümlerinde ise istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğu gözlemlenmiştir. Bu sonuçlara göre, KAH takibinde Huawei ve Xiaomi saatlerinin günlük kullanımlarının uygun olabileceği, ancak egzersiz sırasında sporcu gelişimi ve sağlığı açısından kullanımlarının uygun olmayacağı anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Fotopletismografi, Giyilebilir Teknolojiler, Kalp Atım Hızı