(Dindarlık Algılarına Göre) Halk İnançlarının Psikolojik Etkileri


Creative Commons License

Kandemir F.

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.8, ss.1-22, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 8 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1-22

Özet

ÖZET: Bu çalışmanın amacı, (dindarlık algılarına göre) halk inançlarının fertler üzerinde ne derece etkisinin olduğunu psikolojik bir yaklaşımla incelemektir. Çalışmada elde edilen veriler, cinsiyet, yaş, medenî durum, eğitim durumları, dindarlık algıları, sosyo-ekonomik ve meslekî durum gibi bağımsız değişkenler açısından değerlendirilmiştir. Araştırmanın örneklem grubu, Karasu yöresindeki 195 kadın ve 124 erkek olmak üzere toplam 319 denekten oluşmaktadır. Çalışma teorik ve amprik olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Elde edilen sonuçlara bakıldığında, halk inançlarının fertler üzerinde birtakım etkilerinin olduğu, fertlerin bu inançlara temkinli yaklaşıyor görünmelerine rağmen, çaresizliğin hissedildiği durumlarda, bu inanç ve uygulamalara başvurdukları tespit edilmiştir. Başka bir ifadeyle, bu inançların gerekli görüldüğü durumlarda bireyler tarafından sorunlarıyla başa çıkma aracı olarak kullanılabildikleri belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Halk İnançları, Nazar, Muska, Falcılık, Uğur.