RESMİ TELGRAFLAR DOĞRULTUSUNDA 1939 ERZİNCAN DEPREMİ’NDE KURTARMA, İLK YARDIM VE İSKÂN FAALİYETLERİ


KESKİN Y. Z., İNAN ÖNAL M.

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, vol.12, no.3, pp.169-190, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Türkiye’nin birinci derece deprem kuşağı olan Kuzey Anadolu Fay hattında yer alan Erzincan, tarih boyunca yıkıcı depremlere sahne olmuştur. Bunlardan biri de 27 Aralık 1939 tarihinde yaşanan büyük Erzincan depremidir. Etki alanı ve şiddeti çok büyük olan deprem Erzincan ile birlikte birçok şehirde de yıkıcı etki yaratmıştır. Buna rağmen Erzincan Depremi olarak bilinmesinin sebebi deprem merkezinin Erzincan olması ve en fazla hasarın ve can kaybının bu şehirde yaşanmasıdır. Erzincan’ın jeolojik yapısı ve ağır kış şartları can kayıplarının artmasına ve Erzincan’ a gelecek yardımların gecikmesine sebep olmuştur. Bu çalışmada1939 Erzincan Depremi sonrasında yapılan çalışmalar ve yardımlar resmi telgraflar doğrultusunda incelenmiştir. Depremden sonra çekilen telgraflar devletin Erzincan’da yaşananlardan bilgi sahibi olmasına ve yardımların Erzincan’a ulaştırılmasında belirleyici rol oynamıştır.