TURİZM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ‘‘TERMAL TURİZM’’ KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ


Canbaba İ. E., Canbaba Z.

1. ULUSLARARASI KIŞ TURİZMİ KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 19 - 21 December 2019, vol.1, no.1, pp.444-450

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Erzurum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.444-450
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

As the contribution of tourism sector to the national economy increases, the importance of educational institutions that educate qualified personnel for tourism sector increases also. Almost every university in our country has a tourism education department. The importance of education methods and techniques of tourism education is increasing. Misconceptions and confusion are the biggest problems that should be identified during the course of preparation. Metaphor is the most preferred and most effective method in eliminating misconceptions and confusion.
The aim of this study is to investigate the perception of students receiving tourism education about thermal tourism by the metaphor method. In the scope of the study in 2018, semi-structured questionnaire was applied to 83 students studying in different programs in Erzincan Binali Yıldırım University Vocational School of Tourism and Hotel Management. Survey questions are in the format as ‘the thermal torism is similiar……. to/like Because……’ and students filled the first cavity of the questionnaire by producing their own metaphors and justified their metaphors with a proper sentence. Content analysis method, which is one of the qualitative data analysis methods, was used in the analysis and interpretation of the collected data. According to the research results, 31 different metaphors were produced. The metaphors were collected in 5 different conceptual categories. According to the results of the study, the metaphors produced by the students with the concept of thermal tourism were evaluated.
Keywords: Erzincan, Thermal Tourism, Metaphor, Student.

Turizm sektörünün ülke ekonomisine katkısı arttıkça, turizm sektörüne kalifiye eleman yetiştiren eğitim kurumlarının da önemi artmaktadır. Ülkemizde hemen her üniversitenin turizm eğitimi veren bölüm bulunmaktadır. Turizm eğitimine ait eğitim yöntem ve tekniklerinin önemi artmaktadır. Kavram yanılgısı ve kavram kargaşası öğrencilerin derse hazırlık aşamasında tespit edilmesi gereken en büyük sorundur. Kavram yanılgısı ve kavram kargaşasını gidermede metafor en çok tercih edilen ve en etkili yöntemdir.
Bu çalışma, turizm eğitimi alan öğrencilerin ‘‘Termal turizm’’ kavramına ilişkin algılarının metafor yöntemiyle incelenmesini amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında 2018 yılında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulunda farklı programlarda eğitim gören 83 öğrenciye yarı yapılandırılmış anket uygulanmıştır. Öğrenciler ‘‘Termal turizm …’ya benzer/gibidir. Çünkü …’’ formatındaki anketin ilk boşluğunu kendi metaforlarını üreterek doldurmuşlar ve metaforlarını düzgün bir cümleyle gerekçelendirmişlerdir. Toplanan verilerin analizi ve yorumlanmasında nitel veri analiz yöntemlerinden biri olan içerik analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre 31 farklı metafor üretilmiştir. Üretilen metaforlar 5 farklı kavramsal kategoride toplanmıştır. Araştırmanın sonucuna göre öğrencilerin Termal turizm kavramıyla ürettikleri metaforlar değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Erzincan, Termal Turizm, Metafor, Öğrenci