Bruselloz Tanısında Kullanılan Çeşitli Serolojik Yöntemlerin Karşılaştırılması


Gültekin E., Uyanık M. H., Albayrak A., Ayyıldız A.

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, vol.42, no.4, pp.142-147, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 42 Issue: 4
  • Publication Date: 2012
  • Journal Name: Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.142-147
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: No

Abstract

Amaç: Bu çalışmada, bruselloz ön tanılı hastaların tanısında kullanılan çeşitli serolojik yöntemlerden alınan sonuçların karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bruselloz ön tanılı hastaların serumlarında Rose Bengal Testi (RBT), Standart Tüp Aglütinasyon Testi (STA), Coombs Testi (CT) ve Enzyme-Linked Immusorbent Assay (ELISA [IgG ve IgM]) çalışıldı. Uygulanan yöntemlerin duyarlılık ve özgüllükleri, ELISA (IgG ve/veya IgM) sonuçları referans alınarak hesaplandı.

Bulgular: Bruselloz ön tanılı 117 hasta çalışma kapsamına alındı. Bruselloz tanısında kullanılan serolojik testlerinden en az birisinin pozitif olduğu 85 hastanın 57’si (%67,1) erkek ve 28’i (%32,9) kadındı. Hastaların yaşları 5-75 (ortalama 34) aralığındaydı. Serum örneklerinden RBT ile 81’i (%95,3), STA ile 53’ü (%62,3), CT ile 64’ü (%75,3), ELISA ile 67’si (%78,8) pozitif bulundu. ELISA (IgG ve/ veya IgM) pozitifliği referans olarak alındığında, testlerin duyarlılıkları ve özgüllükleri; RBT için %94 ve %64 STA için %77,6 ve %98, CT için %91 ve %94, ELISA IgG için %86,6 ve %100, ELISA IgM için %70,1 ve %100 olarak belirlendi.

Sonuç: Hastalığın klinik şekillerini belirlemek ve çapraz reaksiyon, blokan antikor varlığı, prezon olayı gibi tanıyı olumsuz etkileyecek durumları engellemek için bruselloz kliniği olan kişilerin tanısında, RBT ve STA her zaman yeterli olmamaktadır. STA’nın düşük titreleri için serokonversiyon takibi veya CT veya ELISA gibi testlerle laboratuvar tanı desteklenmelidir.